Carnegie hjälper dig bygga bolaget

ENTREPRENÖRSKAP. Är du entreprenör och behöver råd inom bolagsjuridik, finansiering och skatter? Låt Carnegie vara ditt bollplank – och din ingång till ett omfattande nätverk. 

Carnegie ger stöd till entreprenörer i alla verksamhetsfaser, berättar Peter Grufman, som tillsammans med kollegan Björn Ohlsson, särskilt fokuserar på dessa frågor.

– I startfasen gäller det att göra företaget livsdugligt. Vi hjälper till med kringstrukturen: Hur bildar man bolag? Hur äger man? Skatteaspekter kommer ofta in i bilden och vi resonerar kring finansiering, säger Peter Grufman.

Många entreprenörer känner sedan behov av stöd när omsättningen passerar 5–10 miljoner kronor, då man i regel måste anställa för att fortsätta växa, tillägger Björn Ohlsson (bilden till vänster).

– Då blir finansieringsfrågor ofta vikti­ga. Finns en partner som kan gå in med kapital? Behöver man revidera bo­lagsordningen och skriva aktieägaravtal? Man bör också fundera på resurserna i bolaget. Behövs ytterligare branschkun­skap i styrelsen? Vi förmedlar kontakter till corporate finance-firmor, revisorer och entreprenörsnära advokater.

Nästa utvecklingströskel kommer ofta när bolaget passerar cirka 100 miljoner kronor i försäljning. Vid denna tidpunkt är finansiering i regel en viktig fråga och man ser över styrningen av bolaget, framhåller Peter Grufman (bilden till höger).

– Kanske börjar entreprenören nu fundera på sin egen exit. Är en börsno­tering aktuell på sikt? Hur planerar man för en försäljning som blir så bra som möjligt för sig själv, sina barn och bola­get? Även i detta läge fungerar vi på Carnegie som samtalsstöd och förmedlar kontakter.

 

Tre faser då entreprenören kan behöva stöd

Uppstart: Bolagsbildning och skatter

Expansion: Partners och ägande

Storföretaget: Börsnotering och exit

 

Viill du veta mer? Kontakta oss gärna:

Peter Grufman, 08 5886 89 22

Björn Ohlsson, 08 5886 92 12