Carnegie har Sveriges nöjdaste Private Banking-kunder!

Vinner i 10 av 13 kategorier enligt Kantar Sifo Prosperas stora kundundersökning 2021. Carnegie toppar kundnöjdhet inom privat förmögenhetsrådgivning för sjätte året i rad.

Kantar Sifo Prosperas årliga kundundersökning bland svenska Private Banking-aktörer visar att Carnegie vinner i 10 av 13 kategorier; personliga kontakter, service och tillgänglighet, skräddarsydda lösningar, löpande rådgivning, kompetens inom investeringsrådgivning, track record, nyhets- och marknadsinformation, rapportering, etisk standard och hållbara investeringar.

Kantar Sifo Prospera genomför kundundersökningen för Private Banking årligen. Resultatet baseras på över 600 intervjuer fördelat på två kundkategorier; förmögna privatpersoner med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor samt företagare, som är både ägare och VD, med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor.

Relaterade artiklar

Digitalisation Summit 2023
Carnegie News

Digitalisation Summit 2023

Carnegie held its fourth annual Digitalisation Summit on Thursday 12 January. The seminar featured presentations...