Carnegie har Sveriges nöjdaste Private Banking-kunder!

Vinner i 10 av 13 kategorier enligt Kantar Sifo Prosperas stora kundundersökning 2021. Carnegie toppar kundnöjdhet inom privat förmögenhetsrådgivning för sjätte året i rad.

Kantar Sifo Prosperas årliga kundundersökning bland svenska Private Banking-aktörer visar att Carnegie vinner i 10 av 13 kategorier; personliga kontakter, service och tillgänglighet, skräddarsydda lösningar, löpande rådgivning, kompetens inom investeringsrådgivning, track record, nyhets- och marknadsinformation, rapportering, etisk standard och hållbara investeringar.

Kantar Sifo Prospera genomför kundundersökningen för Private Banking årligen. Resultatet baseras på över 600 intervjuer fördelat på två kundkategorier; förmögna privatpersoner med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor samt företagare, som är både ägare och VD, med finansiella tillgångar överstigande fem miljoner kronor.

Relaterade artiklar

Miljonbemanning vinner SvD Affärsbragden
Carnegie News

Miljonbemanning vinner SvD Affärsbragden

Grattis Ali Khalil, Saleh Karrani, Shafik Muwanga och företaget Miljonbemanning till årets Affärsbragd. Miljonbemanning är...

Årsredovisning 2022
Carnegie News

Årsredovisning 2022

När marknaden förändras fortsätter vi framåt med ambitionen att leverera den bästa rådgivningen och produkten...