Börsen – överälskad, överköpt och övervärderad – hur agera nu?

Vad har du för exitstrategi? Det är extremt viktigt att tänka igenom detta då vi i nuläget har varningssignaler på en bubbel-liknande uppgång i USA.

Vi befinner oss i ett läge där den amerikanska börsen är överälskad, överköpt och övervärderad.  Därtill ser vi placerare som lånar pengar för att spekulera i fortsatt uppgång, rekordhögt intresse för low grade och covernant-lite– lån, introduktioner av bolag utan vinst till rekordhöga värderingar och så vidare, och så vidare.

Vi vet av historien att placerare i stort har en tydlig tendens att överge sunda placeringsstrategier i extremlägen på börsen. När du ser dessa tendenser, som i nuläget, har du alltså tecken på en spekulationsbubbla.

Så vad gör vi med informationen? Ska vi bli livrädda och sälja alla amerikanska aktier? Svaret på den frågan hänger på vilken placeringsfilosofi man har.

Låt mig därför ställa dig en fråga som är av yttersta vikt att du besvarar så sanningsenligt och genomtänkt du bara kan. Inte för min skull, utan för din. Men först undrar jag: Kan du med skicklighet och en gnutta tur konsekvent sälja på toppen vid varje framtida prisrörelse framöver? Nej, förstås inte, och om vi kan vara överens om detta så kommer nu den extremt viktiga frågan, nämligen: Ska du välja att sälja för tidigt eller välja att sälja för sent? (se bilden nedan).Vad är ditt svar? Detta är personligt, det är bara du som kan svara på hur du vill agera. Du måste ha en genomtänkt strategi för detta annars kommer du alltid att ångra dina beslut. Mitt val och rekommendation för de flesta är dock att sälja för sent. Orsak? Jo, trender pågår ofta mycket längre än vad man tror. Jag kommer ihåg ett analytiskt misstag som jag gjorde 1999 när index bildade en negativ divergens, precis som nu (se diagrammet nedan, läge B). Där ser vi att den negativa divergensen var falsk då index accelererade upp i det så kallade IT-rallyt. Vad jag skulle ha gjort var att istället avvakta signaler som visade att psykologin hade toppat. Dessa signaler fick vi inte utan index accelererade i stället uppåt.

Skälet till att jag skriver om detta nu är förstås för att vi har varningssignaler på en bubbel-liknande uppgång i USA. Men vi har inga medellånga- eller långsiktiga signaler på att psykologin har toppat. Så därför vet vi inte om den kommer att gå upp ytterligare 10-, 20-, eller 30 procent till eller om det kommer att vända här och nu. Är du som jag, och väljer att agera för sent, ska du inte agera säljare nu. Är du en placerare som däremot inte har några problem att sälja för tidigt? Ja, då är läget annorlunda.

 

VIKTIG INFORMATION