”Börssentimentet fortsätter att vara positivt”

Börssentimentet är fortsatt starkt och de globala börserna har utvecklats positivt under sommaren. Rapportperioden övertygade där börsbolagen uppvisade en bättre vinstutveckling än väntat, delvis på grund av stimulansåtgärder. Risken för bakslag på börsen har dock ökat. Smittspridningen står fortsatt i fokus och en förnyad fart i spridningen är en stor riskfaktor. 

I takt med att de ekonomiska indikatorerna gradvis har förbättrats har återhämtningen på världens börser fortsatt under sommaren. OMXS30 har klättrat 6 procent sedan Veckans Viktigaste tog sommaruppehåll i slutet av juni. Den senaste månaden har dock OMXS30 rört sig sidledes. Sedan årsskiftet har dock börserna i såväl USA, Kina som Sverige återhämtat det stora börsraset i mars och lyft till positiv avkastning i lokal valuta. Amerikanska S&P 500-index handlas nära historiska rekordnivåer. I Norden har den danska börsen klarat sig bäst och stigit med 14 procent i lokala valutor i år.

-Börssentimentet fortsätter att vara positivt. Rapportsäsongen visade att många bolag klarade att leverera vinster som var bättre än vad som låg i förväntningarna. Överlag var bolagens försäljning i linje med förväntningarna men vinsterna bättre än väntat, säger Karl Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking

När rapportperioden nu ebbar ut tar makronyheter över som viktiga hållpunkter för aktiemarknaden.

– Det som blir intressant att följa nu när börsen passerat rapportsäsongen blir arbetsmarknadsstatistik. En del av de stödåtgärder som satts in under våren börjar nu trappas ned och då återstår att se om företagen har sett tillräckligt snabb återhämtning för att inte behöva börja varsla anställda.

Efter den kraftiga börsuppgången sedan slutet av mars har risken ökat för bakslag. Smittspridningens effekter på konjunkturutvecklingen och bolagsvinster är fortsatt i fokus för aktiemarknaden.

– Viktigt att bevaka är även signaler om ökad smittspridning nu när många är tillbaka på sina arbetsplatser efter sommarsemester. Börjar det ge ny fart på smittspridningen skulle det kunna fördröja återhämtningen till normal verksamhet för företagen.

Näst efter energisektorn har banksektorn utvecklats svagast i år. Skral vinsttillväxt, kreditförluster och osäkerheten kring utdelningar har hållit tillbaka sektorn. Enligt Karl Hedberg är dock banksektorn värd att hålla ett extra öga på under hösten.

– Håller trenden i återhämtningen i sig och att vi får ett scenario som inte blir fullt så illa som man befarade under februari och mars så bör banksektorn gynnas av betydligt mindre kreditförluster i kommande kvartal. Det i kombination med utdelningar som återupptas nästa år bör kunna ge ett lyft till bankaktierna under hösten.

Hållpunkter i veckan

Det mesta av rapportperioden är överstökat men veckan rymmer ändå några intressanta eftersläntrare som har stuckit ut på börsen i år. Värmebolaget Nibe, som klättrat 45 procent i år, rapporterar på onsdag. Näst bäst på Large Cap-listan i år är EQT, som stigit med hela 90 procent. EQT rapporterar på torsdag. E-handlaren Boozt har lyft 90 procent i år efter en rejäl spurt i sommar och rapporterar Q2 på fredag.

En del intressant makrostatistik presenteras under veckan. För svensk räkning väntar KI:s extramätning bland företag, bopriserna i juli (Valuegard) och arbetslöshetssiffror. Fed-protokollet från 29 juli släpps på onsdag. Veckan avslutas med en viktig konjunkturindikator i form av inköpschefsindex för bland annat USA, EMU och Japan.

Aktiecase

Vårt senaste aktiecase Volvo har under de senaste åren aktivt omstrukturerats för att strukturellt förbättra bolagets lönsamhetsnivå även i en svagare konjunktur med vikande volymer. Q2-resultatet imponerade och är ett första bevis på att industribolaget är på rätt väg, som på sikt motiverar högre värderingsmultiplar. Aktien värderas med en omotiverat stor rabatt relativt globala jämförbara bolag. Den starka balansräkningen skapar dessutom utrymme för betydande kapitalöverföringar till aktieägarna de kommande åren.

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

Sedan botten i slutet på mars har index noterats i en upptrend, det vill säga en sekvens med stegvis högre bottnar och toppar. Kortsiktigt har index nu bildat en konsolidering mellan cirka 1700 och 1800. Index vände ned strax under 1800-motståndet och ett trendbrott samt en säljsignal ur en kortsiktig dubbeltopp ges om index underskrider det tunga stödområdet vid 1690/1700. Nästa köpsignal ges om index vänder upp och passerar 1800-nivån. Träffas den signalen är siktet inställt på en uppgång mot den förra toppen vid cirka 1900.