Vissa tecken på bottenkänning

Aktiemarknaderna återhämtade sig förra veckan och volatiliteten sjönk något, dock från extremnivåer. Stora stimulanspaket varvas med nya kvantitativa lättnader. Vissa ljusglimtar kan skönjas kring stabilisering av coronavirusets tillväxttakt i Europa, samtidigt som utvecklingen i USA oroar. På aktiemarknaden är osäkerheten fortsatt stor.

Börs

De globala aktiemarknaderna rekylerade förra veckan med Japan i täten på 14,5 procent och de nordiska marknaderna samt USA som steg kring 5 procent. Kreditmarknaderna rekylerade också kraftigt, med stöd av USA:s stora stimulanspaket som klubbades igenom och Feds nya kvantitativa lättnader för penningpolitiken. Volatiliteten, mätt som VIX-index, föll från tidigare extremnivåer, men är på fortsatt höga nivåer.

– Under förra veckan fick köparna ett visst övertag över säljarna och marknaden steg under veckan som helhet. Volatiliteten är dock fortsatt hög och för att börja hoppas på att de långsiktiga köparna ska börja komma in på riktigt vill jag gärna se att volatiliteten fortsätter att sjunka, säger Karl Hedberg, aktiemäklare Carnegie Private Banking.

Oljepriset har fortsatt att falla. Det råder fortsatt stor osäkerhet på såväl utbuds- som efterfrågesidan och oljepriskriget visar inga tecken på lösning. Trots ett mycket svagt sentiment på oljemarknaden blev energisektorn den bästa globala aktiesektorn förra veckan med 10 procents uppgång. Andra sektorer som utvecklades väl förra veckan var verkstad och finans.

– Det är möjligt att en del av de köpare som kom in under förra veckan är tillfälliga flöden som behöver vikta upp sina aktievikter till en förutbestämd nivå, eftersom dessa aktievikter har sjunkit i takt med börsnedgången. Det skulle isåfall innebära att vi inte kan räkna med att det flödet fortsätter att stödja marknaden i det korta perspektivet, säger Karl Hedberg.

Under helgen har antalet nya fall av coronavirus stabiliserats i flera länder samtidigt som USA visar i särklass flest nya fall. Under helgen förlängde Donald Trump nedstängningen av USA till hela april, vilket kan bidra till fortsatt osäkerhet på aktiemarknaden om hur länge vidtagna åtgärder kan tänkas fortgå.

– Jag tror inte vi har sett botten i marknaden riktigt ännu men styrkan i den återhämtning vi såg förra veckan indikerar i alla fall att marknaden inte längre faller handlöst. Det är positivt. Det gör att vi ser ett lite mer positivt scenario framför oss där botten i nedgången inte behöver bli lika långt ned. Förhoppningsvis ska vi inte ned och göra lägre bottnar än de vi redan sett för någon vecka sedan, säger Karl Hedberg. 

Efter förra veckans USA-rally med över 10 procent uppgång på tre dagar är den stora frågan om vi har sett botten på börsen för den här gången.

– Kortsiktigt tycker vi sannolikheten väger över för att vi ska se en ny rörelse ned mot bottnarna från föregående veckor men att det då kommer komma in nya köpare som siktar på ny våg uppåt, säger Karl Hedberg.

I veckan väntar flera sentimentsindikatorer med industri-PMI för mars på onsdag och tjänste-PMI på fredag. På torsdag kommer ny viktig arbetslöshetsstatistik från USA samt varselstatistik. Hennes & Mauritz rapport på fredag kan ge en indikation på hur illa läget är i detaljhandeln globalt. Extra fokus också på Kinas konjunkturbarometrar för mars på tisdag och fredag.

Gamingbolaget Stillfront lyfte vi fram som förra veckans aktiecase i Veckans Viktigaste. Bolaget är sannolikt en vinnare på coronakrisen, när efterfrågan på digital underhållning ökar. Stillfront har via en övertygande organisk tillväxt och framgångsrik M&A snabbt vuxit fram som ett av de största gamingbolagen på Stockholmsbörsen. Det senaste förvärvet breddar såväl spelportfölj som målpublik och bidrar till att vinsten per aktie stiger med 59 procent innevarande år. Det finns utrymme för en fortsatt aktiv förvärvsstrategi. Aktien är attraktivt värderad och vi rekommenderar Köp med riktkursen 520 SEK.


 

Makro

Varsel rakt upp…

Recessioner i USA sker när nyanmälda arbetslösa ökar till 350 000 per vecka. Förra veckan registrerades 3 miljoner fler arbetslösa. Jakob Wallenberg varnade i Financial Times i förra veckan för stora samhällseffekter av omfattande arbetslöshet.

Varslen (inte än arbetslösa men riskerar att bli) i Sverige uppgick till 18 433 i förra veckan och 36 800 hittills i mars, vilket är rekordsiffror. Under både finanskrisen och 1990-talskrisen låg toppnivån kring 20 000.

 

… och tjänstebarometrar rakt ned

Världsekonomin gör nu tvärstopp och bromsar in snabbare och i vissa fall mer än under finanskrisen. Det vi inte vet är hur länge ekonomier kommer stå still.

Konjunkturbarometrar, främst i tjänstesektorn, rasar (se graf för Tyskland). Sveriges KI-barometer omfattade inte allt som hänt i mars då 75 procent av svaren kom in före den 6 mars. Vi har nyligen sett tvärstopp i industribolag. Exempelvis Scania skickade hem all personal i Sverige förra veckan fram till 13 april.Relaterade artiklar

Fortsatt uppåt på Stockholmsbörsen
Börs

Fortsatt uppåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stiger för tredje dagen i rad på måndagen. Uppgångarna följer en positiv utveckling på...

Stockholmsbörsen fortsätter nedåt
Börs

Stockholmsbörsen fortsätter nedåt

Stockholmsbörsen backade i öppningen på måndagen i spåren av den dystra börsutvecklingen som sågs på...