”Carnegies IPO-pipe ser fortsatt spännande ut”

Carnegie utökar sitt handelserbjudande och sju Carnegie-rådgivna IPO:er planeras till första halvåret 2020, berättar aktiechefen Karl Hedberg i den senaste utgåvan av Carnegies kundmagasin Insikt.

Karl Hedberg tillträdde som ny aktiechef på Carnegie Private Banking under hösten. Läs intervjun nedan, publicerad i den senaste utgåvan av Carnegies kundmagasin Insikt. 

Hur ser strategin ut framåt?

– Vi lägger extra kraft på att ut­veckla handeln med företagsobli­gationer och onoterade aktier. Allt fler kunder vill direktinvestera i enskilda företagsobligationer som ett komplement till räntefonder. Vi har bland annat rekryterat fler duktiga obligationsspecialister och kan nu erbjuda en möjlighet att handla med hela marknadens ut­bud av obligationer.

Och inom onoterade aktier?

– Carnegie har de senaste åren ökat antalet investeringar i onote­rade bolag, framför allt bolag som har en tydlig plan för börsnotering inom ett par år. Vi tillhandahåller nu en enklare andrahandsmark­nad för dessa aktier.

Hur har handeln i onoterade aktier utvecklats under 2020?

– Trots en väldigt osäker omgiv­ning har intresset för onoterade investeringar fortsatt att öka. Ett bra exempel är investmentbola­get Storskogen som vi hjälpte ta in 1,8 miljarder kronor i en nyemis­sion i juni, mitt under coronapandemin. Denna transaktion har följts upp av två till, där stora institutionella köpare har köpt in sig i Storskogen på nya högre kur­ser på andrahandsmarknaden. Det har gett en fin värdeutveckling för våra kunder.

Några andra trender inom kapitalanskaffningar?

– En utmaning för många bolag under coronakrisen har varit att nå ut till nya investerare för att få en chans att sälja in sitt case. Där har Carnegies livesända bolagspresen­tationer och virtuella investerings­seminarier framgångsrikt ersatt det traditionella mötet. Det får vi se mer av framöver, även efter pan­demin.

Hur är marknaden för börsnoteringar?

– Pandemin pausade tillfälligt noteringsmarknaden under våren. Processerna har sin startsträcka, och det var nog inte alla som vågade hoppas på att börshösten skulle bli så pass stark som den faktiskt blev. Höstens IPO:er har därför kommit igång sent, men lovar gott för inled­ningen av nästa år i stället.

Vilka börsnoteringar har Carnegie deltagit i?

– Under hösten var vi involve­rade i noteringen av tech-bolaget Link Mobility i Norge och nät­mäklaren Nordnet i Sverige. 2020 avslutades med två svenska IPO:er, nämligen gaming-bolaget Thun­derful Group och Fasadgruppen, samt en börsnotering i Norge av omvärldsbevakaren Meltwater.

Vad tror du om antalet börsnoteringar nästa år?

– Historiskt har Carnegie varit rådgivare i två av tre börsnotering­ar. Vår pipeline för 2021 med ono­terade investeringar ser fortsatt spännande ut. Carnegie har i nuläget sju bolag där en svensk note­ring planeras till första halvåret.

Hur går börsen 2021?

– Jag tror att börsen fortsätter uppåt under 2021. Det drivs främst av fortsatt låga räntor, fler positi­va vaccinnyheter och ett uppdämt behov av såväl investeringar som konsumtion när vi kan börja åter­gå till en mer normal vardag.