”Vi kommer få se en hel del uppköp”

Rapportsäsongen har inlett starkt och med ovanligt många positiva vinstvarningar. Världens börser ser ut att trotsa osäkerheten kring en andra coronavåg och presidentvalet i USA. Den höga riskaptiten har öppnat för börsnoteringar och uppköp. Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg pekar ut den hetaste sektorn för uppköp. I den tekniska analysen noteras OMXS30 i en uppåtgående trend men vi ser svagheter i denna upptrend. 

Stockholmsbörsen inleder veckan positivt, om än efter att ha tappat en del fart från förmiddagen. Inledningen av rapportsäsongen trumfar just nu orosmomenten som främst består av en andra coronavåg och det amerikanska presidentvalet. Fortfarande lever hoppet kvar om att de sista knutarna kring det stora stimulanspaketet i USA ska kunna lösas före presidentvalet den 3 november.

– Vi har fått en stark inledning på rapportsäsongen med ett flertal bolag som har släppt positiva kvartalsresultat i förväg. Trenden vi kan se hittills är att rapporterande bolag hamnar i linje med förväntningarna när det gäller försäljning men att resultaten överraskar positivt. Bolagen har varit väldigt snabba på att ta ned sina kostnader för att möte osäkerheten i efterfrågan. När bolagens efterfrågan har varit bättre än befarat så har de snabbt sänkta kostnaderna resulterat i ett kvartalsresultat som överraskar positivt, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Många bolag har haft en stark kursutveckling inför rapportperioden med förhoppningar om att återhämtningen bland bolagen har varit fortsatt god.

– Investerare har prisat in starka kvartalsresultat. En del bolag får därför dåligt betalt trots starka rapporter. I de fall där bolagen inte lever upp till förväntningarna så är marknadens dom istället desto hårdare. Försvarskoncernen Saab är ett sånt exempel.

Börsen är på nivåer kring all time high samtidigt som en andra coronavåg rullar fram och presidentvalet i USA är bara några veckor bort.

Hur försiktig ska man vara som investerare och hur bör man agera?

– Även om jag tror att fler bolag kommer överraska positivt än negativt kan det vara värt att se över vilka bolag som man vill syna kvartalsrapporterna på. En del av de bolag som har gått starkt inför rapportperioden kan det vara läge att sälja innan rapport, för att sänka risken.

Mycket talar för att det positiva börssentimentet fortsätter i höst.

– För börsen som helhet tror jag inte rapportsäsongen stjälper uppgången men för enskilda bolag kan det vara läge att ta hem vinster och omplacera. Även om vi ser tendenser på en andra coronavåg och ett amerikanskt presidentval som kommer allt närmare så tror jag ändå att vi kommer få se fortsatt uppgång under hösten.

Den höga riskaptiteten visar sig också i att marknaden för börsnoteringar har satt fart samtidigt som aktivitetsnivån är betydligt högre inom förvärv och sammanslagningar (M&A) än i våras.

– Det starka börssentimentet kommer fortsätta ge stöd till både börsintroduktioner och uppköp under höst och vinter. Jag tror framför allt att vi kommer få se en hel del uppköp bland forskningsbolagen på Stockholmsbörsen. Vi har ett antal bolag som står väldigt nära att gå från forskningsstadiet till att ha godkända läkemedel som kan lanseras. Där tror jag vi kommer se en hel del intresse från internationella läkemedelsbolag, säger Karl Hedberg.

Hållpunkter i veckan

Rapportsäsongen går in i ett intensivt skede innevarande vecka med flera viktiga rapporter varje dag, men med tyngdpunkten på torsdag och fredag. Samtliga storbanker rapporterar i veckan och kan ge viktiga besked, som till exempel om kreditförlusterna för 2020 kanske inte blir så stora som tidigare befarat. Kombinerat med kostnadsbesparingsprogram och hög aktivitet på de finansiella marknaderna kan rapportveckan bli startskottet för ett ökat intresse för sektorn på börsen.

Flera tunga verkstadsbolag rapporterar. När veckan är över har Assa Abloy, Atlas Copco, Alfa Laval, ABB, Autoliv och Epiroc rapporterat hur olika delar av industrin utvecklas.

På makrofronten väntar viktiga signaler från världens inköpschefer, när preliminära inköpschefsindex släpps på fredag. Veckodata för nyanmälda arbetslösa i USA på torsdag är extra intressant inför det stundande presidentvalet. På torsdag hålls även den sista valdebatten mellan Trump och Biden.

Aktiecase

Industri- och bygghisstillverkaren Alimak har haft en svag kursutveckling det senaste året men återhämtat sig relativt väl sedan kursraset i mars. Med avtagande coronaeffekter och stimulanspaket från politiker, bör efterfrågan i byggsektorn ta fart. Kombinerat med en nyligen aviserat åtgärdsprogram är vår bedömning att lönsamheten i hisstillverkaren står inför ett lyft i såväl det korta som medellånga perspektivet. Aktien är attraktivt värderad och handlas med en för stor rabatt relativt jämförbara bolag i Norden. 

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

OMXS30-index noteras i en uppåtgående trend där vi har sett svagheter under de senaste månaderna i form av en avtagande hastighet. Säljsignalerna lyser fortfarande med sin frånvaro. På nedsidan möter ett första stöd vid cirka 1790 och underskrids den nivån får vi en första indikation på svaghet med stöd därefter vid 1740/1760. Men fram till dess det sker råder alltså upptrend. På uppsidan möter nu ett kortsiktigt motstånd vid måndagens topp, det vill säga 1858, och passeras den nivån är det 1900-nivån som gäller.