Bildt inför Davos: ”Brexit-omröstning före sommaren”

En brittisk folkomröstning om EU kommer redan före sommaren – och konsekvenserna kan bli betydande. Det framhöll Carl Bildt på ett kundseminarium på Carnegie Privatbank i dag.
– Det är ingen mening att väntan, Cameron vill få det avklarat före Tory-kongressen i höst.

Carl Bildt (t.h.), tidigare stats- och utrikesminister, och Henrik von Sydow (t.v.), omvärldsanalytiker på Carnegie, i samtal om geopolitiska risker. Foto: Joakim Braun.

På måndagen hölls ett kundseminarium på Carnegie Privatbank inför World Economic Forum i Davos som officiellt inleds på onsdag. Talare var Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, som spår att de två stora ämnena på årets möte blir rådande geopolitiska utmaningar och de betydande teknologiförändringar vi står inför, den så kallade fjärde industriella revolutionen.

– Vad gäller geopolitiken är den allra viktigaste frågan för Europa om det blir ett brittiskt utträde ur EU, så kallad Brexit. I sådana fall går vi in i ett helt nytt skede och en mycket besvärlig process där Storbritannien de närmaste åren ska förhandla villkoren för utträde och hur dess relationer till EU ska se ut framöver, sa Carl Bildt och fortsatte:

– Den här processen kommer att ta så mycket av det europeiska syret i anspråk att det hämmar möjligheterna att hantera övriga utmaningarna som Europa står inför – och de är betydand.

Ett eventuellt brittiskt utträde ur EU ska avgöras i den folkomröstning som premiärminister David Cameron har utlovat – och den kommer han att försöka få till stånd redan före sommaren, menar Carl Bildt.

– Utgången är 50-50. Opinionsundersökningar kan man kasta – folkomröstningar har sin egen dynamik och tenderar att avgöras av vad som inträffar de sista två veckorna före valdagen.

Carl Bildt framhöll också att en avgörande fråga för Europa är att hantera pågående flyktingsituation, då den sätter Schengensamarbetet, med borttagna gränshinder, i gungning. Han tror att det under året kommer att hållas ett större antal toppmöten som mot slutet av året resulterar i ett antal överenskommelser som tar tag i frågan på ett mer effektivt sätt.

– Schengensamarbetet är en av nyckelfaktorerna i det europeiska samarbetet, naturligtvis psykologiskt och politiskt, men man ska inte heller underskatta den ekonomiska betydelsen. Ta den tyska bilindustrin som exempel. Inför du passkontroller mellan Tyskland och Tjeckien eller Ungern raserar du tillverkningskedjor där lastbilar och tåg ska gå med minutprecision för att leverera komponenter.  

Om vi ser på ett års sikt, har Europa gått mot mer sammanhållning eller splittring?

– Mer av samarbete, det är jag alldeles övertygad om.  Titta på flyktings- och integrationsfrågorna – det klarar inte länderna av utan samarbete. Det krävs gemensamma lösningar som kan vara svåra att åstadkomma, kompromisser som kan vara svåra att försvara i inrikespolitiken, men är en nödvändighet.

På sikt tror han på ett gemensamt asylsystem, inte bara vad gäller systemet utan besluten.

– Det kommer att leda till plågsamma kompromisser, men behövs för att bibehålla rörligheten för människor.