Är USA-börsen i blow off-fas?

Enligt mitt sätt att se på saken är USA-börsen i det långsiktiga perspektivet såväl överälskad som övervärderad och överköpt. Antingen har vi redan träffat en långsiktig topp eller så kommer detta att ske senare i år, varpå vi kan förvänta oss en större nedgång.
Därför är jag i nuläget neutral till S&P 500, trots att upptrenden ännu är intakt, skriver Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking.

Diagrammet till vänster visar med all önskvärt tydlighet att S&P 500 sedan botten år 2009 noteras i en långsiktig upptrend. Trenden är så stark att index till och med har passerat motståndet i den uppåtgående trendkanalen.

Enligt den kanadensiske forskaren Jean-Paul Rodrigue har de flesta bubblor de senaste 500 åren genomgått fyra faser, nämligen stealth phase, awareness phase, mania phase samt slutligen blow off phase (se figuren nedan). Vi såg denna typ av förlopp i IT-eran 2000, fastighetsbubblan 2006, råvarusektorn år 2008 och kryptovalutorna i år.

Jag tror att S&P 500 nu befinner sig  antingen i slutet på mania-fasen eller precis i inledningen på blow Off-fasen. Vad som talar för att blow off-fasen redan har inletts är att den ofta startar med en extremt stark inledande nedgångsvåg – vilken följs av en uppgång där placerarna andas ut och tror att nedgången bara var tillfällig – att man just upplevt en ”bull trap” –  men så tar nedgången fart igen.

Hur kraftig nedgången på USA-börsen egentligen var i månadsskiftet januari-februari framgår till exempel av RSI-indikatorn (som jämför storleken av aktiers upp- och nedgångar och omvandlar detta till etttal 0- 100). Indikatorn tappade hela 58 punkter på bara nio börsdagar (från toppen den 26 januari till botten den 8 februari). Detta var enligt Bloomberg den största nedgången sedan 1920-talet.

Än så länge noteras S&P 500 över 200-dagars medeltal och jag har således inga ”bevis” för att den långa upptrenden har punkterat.  Vi kan alltså inte utesluta att USA-börsen fortfarande befinner sig i mani-fasen, men på grundval av mina funderingar och indicier har jag i nuläget en neutral inställning till amerikanska aktier, trots att upptrenden fortfarande är intakt.