Andersson: Ingen höjd kapitalbeskattning

I eftermiddags presenterade finansminisiter Magdalena Andersson regeringens vårbudget och svarade på frågor från Carnegie Privatbanks kunder. 

Finansministern beskrev det ekonomiska läget och redogjorde för de övergripande förslagen i vårbudgeten. Hon var mycket tydlig med att regeringen inte har några förslag på högre kapitalbeskattning och underströk också komplexiteten i ett avskaffande av ränteavdragen. ”Det kan få stora makroekonomiska konsekvenser och måste vara väldigt genomtänkt”, sa finansministern.

VIKTIG INFORMATION