Analys inför rapportsäsongen

Vi närmar oss nästa rapportsäsong som är mest intensiv mellan 23-26 oktober. I Omvärldspodden lyfter Helena Haraldsson, omvärldsstrateg Carnegie Private Banking, fram verkstad som en spännande sektor att hålla koll på.

Vad ska investerare titta efter inför kommande rapportsäsong?

– Vi har haft ett bra börshumör trots handelskriget och krisen i Italien som eskalerat. Börsen har klarat sig för att vinstrenden globalt är god. Det betyder att vinsterna har växt in i värderingarna och det tycker jag man ska ha med sig. Värderingen på börsen nu är mindre sårbar än i våras – åtminstone utanför USA. Samtidigt har vi fått vinstvarningarna p.g.a av det rådande handelskriget, bl.a. biltillverkaren BMW och transportbolaget DHLs ser negativa effekter av ökade tullar säger Helena Haraldsson (på bild till höger).

Om vi tittar på vinstrevideringar från analytiker inför rapportssäsongen, hur ser de ut? Och ser du från din horisont några risker i bolagsapporterna?

– Vår färska strategirapport har namnet ”Värld i otakt.” Både i konjunkturen och i vinstrevideringarna råder det otakt. Det är USA som visar styrka både i industri och i hushållssektor och det trots den starka dollarn, ett högre oljepris, högre lönekostnader, högre räntor och högre importtariffer. Och de här ser vi också i revideringstrenden, med små vinstupprevideringar i USA.  I Europa och i Asien så är konjunkturtrenden svagare och vi ser därmed lite nedreviderade vinster inför rapportsäsongen.

Vi tittar på vad bolagen säger kring tre områden; konjunkturskillnader, kostnadstryck och konflikten på handelsområdet fortsätter Helena Haraldsson.

Kring konjunkturskillnader ska man hålla lite extra koll på vad de säger om Kina då det finns en oro för inbromsning på den kinesiska marknaden som nu dock möts med stimulanser.  Vad gäller kostnadstrycket såg vi ju SCA-avknoppningen, Essity. De har höga massapriser som de inte kan skjuta vidare fullt ut. Här gäller det att hålla koll på om det finns fler sådana exempel – pressas lönsamheten eller blir det inflation. Det tredje området att hålla koll på är konflikten kring handelsområdet. Där har det vart lugnare mellan USA och Europa, och för den svenska marknaden är det väldigt skönt att hotet om biltullar tonats ned då vi har mycket bildindustri menar Helena Haraldsson. 

Stockholmsbörsen – vad kan överraska positivt?

– Jag tycker verkstad är spännande. Det är ganska låga förväntningar samtidigt som kronfallet kanske kan lyfta vinsterna och då skulle verkstadssektorn kunna få positiva reaktioner. Sen ska man hålla koll på konsumentbolagen som haft det tufft, kan det bli en lättnad eller eskalerar det? Vårt eget analyshus lyfter fram hälsovård och telekomoperatörer. Carnegie Private Bankings aktiemäkleri sätter fokus på kommersiella fastigheter och råvarubolag som kan överraska positivt säger Helena Haraldsson. 

Lyssna på hela samtalet nedan: