Därför ska du ha alternativa investeringar i portföljen

Börsen är svajig och avkastningen på traditionella räntepapper nära noll. Vad kan du som investerare göra för att minska risken – och ändå behålla hyfsad nivå på portföljens förväntade riskjusterade avkastning? Ett svar är att ha en högre andel alternativa investeringar i portföljen.

Här ska vi berätta vad alternativa investeringar är och hur de används optimalt. Artikeln bygger på samtal med Carnegies förvaltarteam som har mångårig, internationell erfarenhet av alternativa investeringar – och dessutom har utsetts till Sveriges bästa private banking-förvaltare fyra år i rad.

1. Vad är alternativa investeringar?

2. Varför är de bra att ha i portföljen?

3. Vad finns för svårigheter med att alternativa investeringar?

4. Vad ska jag tänka på när jag placerar i alternativa investeringar?

 

1. Vad är alternativa investeringar?

En bättre fråga är egentligen: Vad är alternativa investeringar inte? I gruppen ingår nämligen en uppsjö av placeringar som bara har en sak gemensamt: De är inte traditionella aktie- och räntefonder som avstår från belåning och blankning.

Alternativa investeringar kan alltså vara allt ifrån hedgefonder (som exempelvis utnyttjar felprissättningar på aktiemarknaden eller valutatrender) till investeringar i fastigheter och infrastruktur. Ännu längre ifrån traditionella tillgångsslag finns exempelvis ILS (insurance-linked securities) och handel med elkontrakt. Allt detta ingår iden disparata gruppen alternativa investeringar.

2. Vilken nytta gör alternativa investeringar i portföljen?

Poängen med alternativa investeringar är att de sänker risken i investerarens totala portfölj – de ska hålla emot när risktillgångar som aktier och krediter faller. Typiska alternativa investeringar samvarierar inte med risktillgångar. Ett exempel är katastrofobligationer, cat bonds, vars värde är kopplat till naturkatastrofer.

Alternativa investeringar ger dig alltså en mycket god chans att ta igen på gungorna det du förlorar på karusellerna  och diversifiering är den enda gratislunch som finns i placeringsvärlden.

Alla alternativa investeringar är dock inte lika diversifierande – exempelvis samvarierar en del hedgefonder till viss del med aktiemarknaden. Och risken i en enskild alternativ investering är inte nödvändigtvis låg – den kan till och med vara högre än i en aktiefond. Däremot sänker alternativa investeringar typiskt sett risken i en totalportfölj med risktillgångar.

3. Vad finns det för svårigheter med alternativa investeringar?

Alternativa placeringar är i regel mer komplexa än vanliga fonder, både för förvaltaren att hantera och för investeraren att sätta sig in i och analysera. Här finns ofta helt andra typer av risker än vad vi är vana vid.

Ett exempel: Hedgefondstrategin merger arbitrage utnyttjar uppköpssituationer på börser runt om i världen. När det kommer ett bud på bolag X som överstiger dagens aktiekurs, stiger aktien X snabbt mot budnivån, men når inte ända fram. Anledningen är att det alltid finns en viss oro för att budet ska dras tillbaka, exempelvis om affären inte godkänns av konkurrensmyndigheterna. Är budpremien 40 procent kan aktien till exempel stiga 30 procent, och sedan långsamt och svajigt fortsätta uppåt tills budtiden löper ut. Merger arb-fonder köper aktier vid bud och tar sedan del av den återstående uppgången. Det är en välfungerande strategi, utom i de fall då budet dras tillbaka. Då sjunker aktien snabbt till ursprungsnivån. Detta är en helt annan typ av risk än i vanliga aktiefonder.

Dessutom tillkommer ofta flera nivåer av komplexitet: Om uppköparen inte betalar kontant utan med egna aktier, måste merger arb-fonden blanka budgivarens aktier för att renodla sin exponering. Och det görs i regel med belåning. Slutsats: Det är många aspekteratt hålla koll på!

4. Vad ska jag tänka på när jag placerar i alternativa investeringar?

  • Analysera ordentligt. Det är ofta dyrt att köpa hedgefonder och andra typer av alternativa investeringar, så det gäller att säkerställa att man verkligen betalar för kvalitet och de egenskaper man är ute efter. Carnegies förvaltningsteam ägnar mycket kraft åt detta arbete, och har stor nytta av sin mångåriga erfarenhet, inte minst av att själva ha drivit fondverksamheter.
  • Har du möjlighet – förhandla priset.Carnegies förvaltningsteam drar nytta av sitt nätverk och sin branschkännedom. Det är en stor fördel att känna till förvaltare som har presterat mycket bra underlång tid. Det händer att sådana personer med förtroendeingivande track record startar egna, nya verksamheter – då kan man få bra villkor genom att gå in tidigt.
  • Utvärdera operativa risker som regelefterlevnad och administrativa processer. Detta är extra viktigt när det gäller alternativa investeringar. Vem är det exempelvis som räknar ut fondandelsvärde och håller rätt på investerarregister? Ansvaret bör ligga hos en extern och oberoende part.
  • Undersök hur du kan stänga din position. Många alternativa investeringar handlas inte dagligen och utträdeshinder kan finnas. Detta behöver inte vara ett problem – men var medveten om villkoren.