Allt ljus på ECB

Minskad politisk osäkerhet och starkare ekonomisk statistik har förbättrat risksentimentet under inledningen av det nya handelsåret och resulterat i stigande aktiemarknader. Denna vecka kommer marknaden främst vara fokuserad på ECB som ska lämna räntebesked och på den amerikanska rapportperioden som inleds på tisdag med Alcoa.

Årets inledande handelsdagar har varit positiva med uppgångar på 2-3 procent på de flesta globala börser. Bland annat noterade S&P500 sin högsta notering på fem år i slutet av förra veckan. Det positiva risksentimentet har fått stöd av dels den amerikanska budgetuppgörelsen och dels fortsatt positiv makroekonomisk statistik (se graf) från främst USA och Kina. Inköpschefsindexen (ISM och HSBC China PMI) från bägge länderna har varit överraskande starka under inledningen av året och den amerikanska sysselsättningsstatistiken är fortsatt i en positiv trend och landets ekonomi fortsätter att skapa nya arbetstillfällen. Det är naturligtvis av yttersta vikt för den ekonomiska återhämtningen att sysselsättningen förbättras, eftersom det bland annat gynnar konsumtionen som utgör 70 procent av USAs BNP.

Vi bedömer att marknadernas fokus i allt större utsträckning kommer förflyttas från skuldproblematiken (främst Eurozonen, men även USA) och istället inriktas på ekonomisk tillväxt. Framförallt tre områden har vägt på sentimentet för konsumenter, företag och investerare. Det är eurokrisen, kinas ekonomiska framtidsutsikter och USAs budgetsituation. Men det är även från dessa tre områden som vi kan få positiva tillväxtöverraskningar 2013. Bland annat av den anledningen kommer därför marknaderna att vara fokuserade på ECBs räntemöte på torsdag. ECB har signalerat att det kan komma en sänkning under våren till följd av svag kreditgivning inom eurozonen, vilket tynger den ekonomiska återhämtningen. Marknaden förväntar sig en räntesänkning med 0,25 procent till 0,5 procent under det andra kvartalet 2013, men kanske kan det komma en sänkning redan denna vecka eller åtminstone en tydligare kommunikation kring om och när det kan ske.

Denna vecka startar även den amerikanska rapportperioden för det fjärde kvartalet i och med att aluminiumtillverkaren Alcoa rapporterar sina siffror på tisdag. Förväntningarna inför rapporterna har visserligen kommit ned senaste månaderna i takt med nedrevideringar av vinstestimaten och mer dämpade kommentarer från bolagssektorn. För det fjärde kvartalet förväntar sig marknaden en vinsttillväxt om 2,9 procent (ex finanssektorn 0,5 procent) och för helåret 2013 8,6 procent (ex finanssektorn 7,5 procent) för S&P500. I absoluta termer förväntas 2013, precis som 2012, sluta med nya rekordvinster för börsbolagen, vilket är högt med tanke på att de flesta börsbolagen, på nästan samtliga marknader, befinner sig nära toppmarginaler.

DAG TIGERSTEDT