Investeringscase: 5G förstärker verkligheten

I vår senaste strategirapport tittade vi närmare på temat 5G. Coronaviruset blir en digitaliseringsmotor som accelererar utrullningen av 5G och dess nya användningsområden, som robotisering och e-hälsa. En aktiv fond fångar bäst upp placeringsmöjligheterna.

Få teknikutrullningar har ackompanjerats av så optimis­tiska visioner som 5G. Att kunna tanka ned en långfilm på några sekunder är bara början. De närmaste åren kommer det femte generationsskiftet inom mobilteknologi att göra nätet snabbare, driftsäkrare och billigare, stöpa om affärsmodeller, revolutionera branscher och generera tillväxt värd hundratals miljarder dollar, tror bedömare. Ett virus har accelererat utvecklingen: På bara några månader har vi ändrat vårt levnadssätt drastiskt och många sköter vardagen och jobbet hemifrån med hjälp av videokonferenser, e-handel och digitala läkarbesök. Det bådar gott för 5G, som inom fem år spås ha 1,5 miljarder abonnenter, med operatörstäckning över halva jorden.

Innan Iphone lanserades 2007 var det svårt att föreställa sig att smarta telefoner skulle förändra våra liv så enormt det kommande årtiondet som de har gjort. 5G är nästa steg, som öppnar för många nya användningsområden. Vissa av dessa känner vi till och verksamheten inom en hel del tillämpningar börjar lämna den första testfasen – det existerar självkörande bilar, smarta fabriker, fjärrkirurgi och prylar som kommunicerar med varandra på Internet of Things (sakernas internet, där teknik är upp­kopplad). Andra tillämpningar kommer att överraska oss. Men för att kunna fungera i större skala, med extrema prestandakrav och hundratusentals anslutna enheter per kvadratkilometer, är allt detta beroende av 5G.

Tekniken börjar nu rullas ut

5G har varit på tapeten ganska länge. Nu börjar länder och operatörer rulla ut kommersiella 5G-nätverk. Utveck­lingen har kommit längst i Asien, men börjar ta fart i USA och Europa – nyligen öppnade Tele2 Sveriges första publika 5G-nät. Pandemin skapar en del fördröjningar i leveranskedjorna, men efterfrågan har inte påverkats nämnvärt och vi ser till och med en acceleration i Asien, främst drivet av Kina. USA:s operatörer behåller sina 5G-investeringsbudgetar och talar om 5G som en viktig tillväxtmöjlighet. 5G-telefoner har också börjat lanseras på marknaden – 30 procent av alla nya modeller i Kina är nu 5G-anpassade. Trenden väntas accelerera senare i år.

Tre områden att investera i

  1. Nätverksinfrastruktur: När 5G byggs ut ökar efterfrå­gan på basstationer, halvledare, optisk fiber och andra komponenter. Test och mätinstrument kommer även behövas för att säkerställa nätens kvalitet. Även data­center kommer se ökad efterfrågan.
  2. IoT: Alla enheter och delar som behövs för att bygga ut ”sakernas internet”: sensorer, OLED-displayer, mobilprocessorer, radiofrekvenskomponenter…
  3. Applikationer och tjänster: Allt ifrån molnbaserade tjänster, mjukvara, nätverkssäkerhet, e-hälsa och edge computing till helt ny teknologi som vi inte kan ana i dag. Det är sannolikt denna kategori som blir den stora vinnaren på 5G (likt den utveckling vi såg med 4G). Vem förutsåg Facebook 1995?

Aktiv fond placerar flexibelt

För att få exponering mot 5G som tema rekommenderar vi en aktiv fond som investerar i de tre huvudområden som anges i rutan intill. Fonden inkluderar bolag som bedöms ha mer än 50 procent av sin framtida vinsttillväxt från 5G. Fonden är helt flexibel i sin allokering mellan kategorierna och kommer sannolikt att öka andelen appli­kationer och tjänster allteftersom 5G växer i betydelse.

Vi vill också passa på att lyfta fram robotisering och cyber security (två teman som vi skrivit om i tidigare strategirapporter). Båda är nära sammanlänkade med 5G och är ett indirekt sätt att dra nytta av trenden och ta exponering mot den.

Läs även en mer fördjupande artikel om 5G i vår senaste strategirapport som du hittar i ditt Carnegie Online

Prata med din rådgivare för mer informations om hur du investerar i 5G.