3:12-utredningen: Så blir förslagen

2016 lägger tre skatteutredningar fram sina förslag, däribland skatt på ägare av fåmansföretag.
”Det är viktigt för entreprenörer att ha handslingsberedskap för möjliga förändringar och se över strategin för sitt ägande”, skriver Henrik von Sydow, jurist och omvärldsanalytiker på Carnegie Privatbank, i en krönika i Insikt, som också citerats i Dagens Industri.

Nästa år kan skatteklimatet i Sverige vad gäller företagande och ägande förändras väsentligt när flera utredningar lägger förslag. Ny bolagsskatt ska prövas och särskilda utredare ser över villkoren för personaloptioner liksom skatten på ägare av fåmansbolag.

Arbetsläget i den så kallade 3:12-utredningen, som leds av justitierådet Christer Silfverberg, är särskilt intressant. Nu kan konturerna av nya förslag skönjas för den som följer samtalet om ändringar i vår företagsbeskattning. Utredningens uppdrag är att minska drivkrafter till så kallad inkomstomvandling – högre beskattad arbetsinkomst omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst – och ge förslag som ökar skatteintäkterna. Analysen av direktivet ger vid handen att utredningen kommer att landa i en serie förslag som skärper regelverket, höjer skattesatsen och samtidigt rymmer kompensatoriska inslag som ökar förslagets genomförbarhet. Här är ett scenario för vad vi kanvänta oss.

 –  Skattehöjning: Skatten på ägande av kvalificerade aktier i fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent. Det svarar på direktivets önskan om att både sammantaget öka skatteintäkterna och minska drivkrafter för inkomstomvandling. Det rensar därtill något i rabatten av olika kapitalskattesatser.

–  Ändrade kapitalandelskrav: Så sent som 2014 infördes regeln att delägarens andelar måste motsvara minst 4 procent av kapitalet i företaget för att få beräkna ett lönebaserat utrymme som underlag för utdelning och kapitalvinst. Indikationer från utredningsarbetet pekar på att utredningen föreslår att den hårt kritiserade regeln slopas eller, mer troligt, justeras som kompensatorisk åtgärd, med motiveringen att kapitalkravet, som det är utformat i dag, skapar tröskeleffekter och snedvrider konkurrensen. Möjligen får ägare med andel under 4 procent tillgodoräkna sig en begränsad del av lönesummeunderlaget.

– Begränsningar: Storleken på det lönesummebaserade utrymmet begränsas med delägarens egen lön. Det påverkar inte drivkrafterna för anställningar och ser ut att vara den framkomliga vägen att begränsa lönesummeunderlaget. Storleken på schablonbeloppet i förenklingsregeln minskas också. Det är en väl förankrad uppfattning i utredningen att förenklingsregeln genom justeringar av schablonbeloppet har blivit alltför generös och nu bör minskas något.

– Andra frågor finns också på bordet – till exempel villkoren för uppräkning av sparat utdelningsutrymme och möjligheterna att spara utrymmet till senare år.

Det är naturligtvis alltför tidigt att vara säker på vad ett utredningsarbete slutligen föreslår. Ingenting är klart förrän allting är klart. Det är heller inte givet att regeringen utformar sin proposition just som utredningen föreslår. I tider av politisk osäkerhet kan det krävas ett brett stöd i riksdagen, vilket kan påverka både hur reglerna utformas – och om de genomförs. Senast den 1 september 2016 ska Christer Silfverberg presentera sina förslag.

Vad som är tydligt är att det är viktigt att ha handlingsberedskap för möjliga förändringar– och se över skattestrategin för sitt ägande i god tid före möjliga förändringar. Carnegie Privatbank bistår gärna med stöd i samtal om både skattestrategier och val av lämpliga ägarstrukturer.

 

Förslag på gång
Skatt på ägare av fåmansföretag: Förslag presenteras senast i september 2016.
Ny bolagsskatt
: Bereds i Regeringskansliet efter förslag från Företagsskattekommittén. Klart i januari 2016. 
Personaloptioner: Ska aktier och optioner till nyckelpersoner i nystartade småföretag skattas som arbete eller kapital? Presenteras i mars 2016.