Allt hänger på medarbetarna

Carnegie erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i en dynamisk arbetsmiljö där hög kvalitet prioriteras. Det är vår övertygelse att laganda och samarbete skapar bättre resultat än summan av enskilda insatser, det ger oss möjlighet att ta tillvara på varandras styrkor och erfarenheter. Ett inspirerande samarbete är också den bästa grogrunden för utveckling av nya idéer. Allt för att möjliggöra bästa tänkbara service och högsta möjliga kvalitet i erbjudandet till våra kunder.

Carnegie är ett kunskapsföretag i dess mest utpräglade form och det är först när vi fullt ut kan tillvarata våra medarbetares talang och kunskaper som vi kan prestera på den höga nivå som våra kunder förväntar sig. Vår kultur präglas av drivna och målinriktade medarbetare med entreprenöriellt sinne och affärsfokus. En viktig drivkraft är möjligheten att genom egna insatser kunna påverka resultatet. 

Vår verksamhet kräver en öppen atmosfär som främjar ömsesidig respekt och ärlighet. Det är vårt gemensamma ansvar att skapa förtroende hos våra kunder och vår omvärld. 

Att arbeta på Carnegie ställer höga krav, men ger också goda utvecklingsmöjligheter.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.