Lär känna EQL Pharma – en snabbväxare inom nischgenerika

Carnegie lanserar nu uppdragsanalys och först ut är EQL Pharma. I det här avsnittet får du lära känna bolaget som nyligen blev utnämnd till Årets Gasellföretag i Skåne av Dagens Industri. I avsnittet får vi lära känna VD Axel Schörling som berättar mer om EQL Pharma, affärsmodellen, framtidsutsikterna, tillväxtstrategin, riskerna framåt och hur de kan uppnå hög lönsamhet inom nischad generika. Delikat lyssning på dig, Nicklas
The player requires acceptance of third-party cookies from Soundcloud. By showing the player you accept the terms and conditions of Soundcloud
Go to Soundcloud

Avsnittet är ej sponsat men Nicklas Andersson är anställd av Carnegie

Risker

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.