Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. Detta innebär ökade rättigheter och skydd för dig som privatperson i förhållande till hur dina personuppgifter får behandlas. På den här sidan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi kommer att skydda de uppgifter som vi behandlar om dig och din integritet genom att vidta alla relevanta åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat GDPR. Vi registrerar och behandlar personuppgifter om dig för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och samtidigt uppfylla de lagstadgade krav som vi omfattas av. Även när du använder vår hemsida kan vi behöva behandla personuppgifter om dig i form av cookies, användarinformation eller annan information som du själv registrerar via vår hemsida. Om du blir kund hos oss behöver vi samla in personuppgifter om dig för att kunna uppfylla det avtal som vi ingår med dig och för att kunna sköta våra övriga skyldigheter som finansiellt institut.

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Exakt hur länge vi sparar dina uppgifter beror på för vilket ändamål de samlas in men om du blir kund hos oss så kommer vi att spara dina uppgifter under hela den tid då du har en affärsrelation med oss och ett antal år därefter, för att kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Under vissa förutsättningar kan vi komma att behöva föra över dina personuppgifter till andra bolag inom Carnegiekoncernen eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning. När detta sker ställer vi krav på att dina personuppgifter hanteras lika säkert som om vi själva behandlat dem. När det krävs enligt lag kan vi också dela dina personuppgifter med olika myndigheter. I vissa fall kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES men det får bara ske om vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder finns.

Mer specifika uppgifter om hur dina personuppgifter behandlas lämnas inför att vi samlar in dem, exempelvis i samband med att du blir kund eller anmäler dig till ett event hos oss. Du kan också läsa mer om vår personuppgiftsbehandling i vår integritetspolicy, Group Privacy Policy, och i vår Informationsskrift. Du hittar länkar till dessa båda dokument till höger på denna sida.

Du kan alltid begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss, begäran om spärr mot direktmarknadsföring, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift genom att kontakta Carnegies dataskyddsombud. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet om du vill ha ytterligare information om vår behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dpo@carnegie.se.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.