Beställ provportfölj från Carnegie

• Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på just nu?
• Vill du utmana din befintliga portfölj?
• Söker du nya investeringsidéer?

Portföljförslagen du får är helt anpassade efter dig. Vi kommer presentera hur vi byggt upp förslaget vid ett personligt möte. 

Fyll i dina uppgifter nedan:

Placerbart kapital (Min 5Mkr)
Uppskatta din risknivå
Namn
Telefonnummer
E-postadress (frivilligt)
Övrigt (frivilligt)
 
 

Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.