Vanliga frågor och svar om att investera i onoterade bolag

David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking svarar.

Vad är ett onoterat bolag?

-Onoterade bolag är bolag som inte har introducerats på börsen. Vår framgångsrika investment banking-verksamhet och starka position på marknaden skapar ett unikt flöde av investeringsmöjligheter i just dessa bolag. I det här skedet aviserar bolagen ofta att de planerar en börsnotering inom några år, det vill säga det de befinner sig i det som kallas för pre-ipo-stadiet. Carnegie kan därför erbjuda kunder att investera i en tidig fas till en attraktiv värdering, oftast med rabatt.

För vem passar en investering i onoterade bolag?

-Genom att investera i onoterade bolag ges möjlighet att vara med i ett tidigt skede och ta del av värdetillväxten innan bolaget sätts på börsen, vilket är en attraktiv investeringsmöjlighet. Det passar primärt investerare som har en större kapitalvolym och kunskap om onoterade investeringar. Placeringshorisonten är längre och kapitalet ska oftast kunna avvaras flera år. Investeringar i onoterade bolag ger en god möjlighet till en attraktiv riskjusterad avkastning och ska ses som en andel av en väldiversifierad portfölj.

Om jag ska investera i onoterat – vad bör jag tänka på?

-Att investera i onoterade bolag skiljer sig på flera sätt från att investera i börsnoterade aktier eller räntepapper. En skillnad är att onoterade bolag i regel är illikvida och inte går att köpa eller sälja som aktier på en börs. Mängden tillgänglig information om de onoterade bolagen är normalt sett inte lika stor som hos börsnoterade bolag. För att få en bra riskspridning bör man ta ner den bolagsspecifika risken genom att investera i flera onoterade bolag.

För- och nackdelar?

-Onoterade placeringar tenderar att vara i projekt som kräver längre tid för att realisera värden. Viktigt att tänka på är att detta är mindre likvida investeringar med syfte att ge en attraktiv riskjusterad avkastning – bland annat på grund av just illikviditetspremien, det vill säga som investerare vill man ha kompensation för att dessa investeringar av naturliga skäl är mindre likvida. Normalt sett erbjuds ingen regelbunden handel och möjligheten att sälja innehavet kan därför ta tid. Som investerare bör man även ta höjd för att det kan komma att krävas fler kapitalanskaffningar på vägen fram till en börsnotering.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.