Tidigare case

Tidigare investeringscase: Obligationer mot naturkatastrofrisk

Carnegie Private Bankings investeringsteam såg följande möjligheter:

  • Växande Cat risk-marknad
  • Stort behov hos både privatpersoner och företag av att försäkra hus och andra tillgångar mot naturkatastrofer. 
  • Bra avskastning för den långsiktige investeraren
  • God riskspridning i portföljen

Vill du veta mer om investeringen eller intresserad att vara med på kommande investeringar?

Kontakta oss här.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.