Tidigare investeringscase: Immuno-onkologi

Carnegie Private Bankings investeringsteam såg följande möjligheter:

  • Bättre överlevad och livskvalitet
  • Enklare behandlingar  och färre bieffekter
  • Växande marknad: 25-35 procent per år.
  • Kombinationsbehandlingar - lovande resultat
  • Kliniska genombrott  

Vill du veta mer om investeringen eller intresserad att vara med på kommande investeringar?

Kontakta oss här.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.