Teknisk analys: OMXS30

Under onsdagen noterade index en marginell uppgång med 0,09 procent till en stängning på 1588,61. Omsättningen uppgick till hela 24 mdr, vilket var den högsta omsättningsdagen sedan den 31 januari och hela 47 procent över 50-dagarssnittet.

Det var åtta aktier som noterade en ny 200-dagars högsta och det var AstraZeneca, Electrolux, Essity, Fingerprint, Getinge,  ICA, Indutrade samt Nibe. Gissa vilken aktie som noterade en ny 200-dagars lägsta? Helt rätt, självklart Swedbank som föll med 14 procent under gårdagen efter avslöjandet i SvT. 

I gårdagens analys visade jag med hjälp av en jämviktspendlings-indikator (stochastics) när vi startade ett nytt beteende på Stockholmsbörsen, dvs när vi gick från ett läge där osäkerhet och pessimism var förhärskande till en situation där börsen slutar att reagera på negativa ekonomiska och politiska nyheter.

I diagram 1 ovan ser vi utvecklingen i OMXS30 sedan botten i finanskrisen tillsammans med en Rate Of Change-indikator (ROC) längst ned med inställningen på 37 börsdagar. ROC-indikatorn mäter alltså den procentuella utvecklingen under de senaste 37 börsdagarna. ROC visar nu att index har gått upp över 14 procent på 37 börsdagar och jag har med röda pilar markerat de tillfällen index senast har noterar en uppgång på lika mycket under samma tidsperiod. Som vi kan se är det vanligt att index noterar en rekyl efter dessa unika situationer men att det därefter ofta fortsätter upp.  

Detta, tillsammans med andra variabler, gör att jag är försiktig i ett perspektiv på en eller ett par tre veckor men mer positiv på ett par månaders sikt, dvs vi borde få en rekyl under par veckor som därefter borde leda till nya uppgångar.  

  • Viktig information

    Denna publikation är framtagen av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment bank AB (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning utan allmän information och ska således inte betraktas som en uppmaning, rekommendation eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan investeringsbeslut fattas. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

    Läs hela disclaimern här

Johnny Torssell

– Teknisk analytiker

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.