Teknisk analys

Teknisk analys: OMXS30

Under tisdagens förkortade handel noterade index en nedgång med 1,0 procent till en stängning på 1676,14. Omsättningen uppgick till 7,6 mdr kronor.

Trots tisdagens nedgång var det sex aktier som noterade en ny 200-dagars högsta och det var AAK, Essity, Getinge, Lundberg, Indutrade samt Investor. Det var en aktie som noterade en ny 200 dagars lägsta och det var SOBI.

Teknisk analys - kort sikt

På en dag föll index så pass mycket att stängningen var den lägsta på fyra börsdagar och stängde marginellt under 1680-motståndet. Mycket talar dock för att vi kommer att få se nya försök att passera 1680 eftersom index har gjort en impulsrörelse upp.

En impulsrörelse upp, dvs en stark prisrörelse med en ökad hastighet, brukar leda till fortsatta rörelser i riktning med impulsen. Impulser kan mätas på många sätt - matematiskt, med hjälp av olika indikatorer eller helt enkelt genom att bara titta på diagrammet och jämföra med de senaste rörelserna. År 1999 var jag över i Texas och besökte en duktig trader som lärde mig att läsa impulser med hjälp av en RSI-indikator. När RSI (9) noterar ett värde över 80 är det att betrakta som en impulsrörelse upp. En impuls upp brukar följas av en kortsiktig rekyl, på grund av det överköpta läget, men därefter brukar det leda till nya högre toppar. Tidigare i veckan noterades RSI (9) i strax under 86 och senast vi såg en liknande rörelse var i slutet på september förra året. Då noterade index en topp den 5 oktober och föll därefter under knappt två veckor med 1,2 procent för att därefter notera nya högre toppar i början på november. I det läget när index toppade i början på november uppvisade RSI stegvis lägre toppar, dvs vi såg en negativ divergens. Min gissning är alltså att index kommer att uppvisa en liknande rörelse nu, dvs en rekyl följt av nya högre toppar fast med negativ divergens. I diagram 1 nedan ser vi hur det såg ut i höstas men vi ser också den nuvarande impulsrörelsen.

Även om det alltså finns risk för en fortsatt rekyl på kort sikt indikerar alltså impulsanalysen att index med 75-80 procents sannolikhet kommer att notera nya högre nivåer under våren.      

  • Viktig information

    Denna publikation är framtagen av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment bank AB (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning utan allmän information och ska således inte betraktas som en uppmaning, rekommendation eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan investeringsbeslut fattas. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

    Läs hela disclaimern här

Johnny Torssell

– Teknisk analytiker

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.