Teknisk analys

Teknisk analys: OMX på lång och kort sikt

Lång sikt

Vi kan nu lägga juni till handlingarna och konstatera att index steg med hela 7,4 procent under månaden. Den starka uppgången ledde till att vi återigen fick en stängning över 12 månaders medeltal. En stängning över 12 månaders medeltal representerar som bekant upptrend medan en stängning under medeltalet illustrerar nedtrend. Fördelen med denna enkla modell är att vi per definition inte kan missa en trendrörelse - får vi en stark upptrend kommer vi garanterat att vara med.

Nu har vi emellertid en situation där index under de senaste dryga fyra åren har noterats i en konsolidering och i dessa perioder fungerar naturligtvis inte trendande modeller. I dessa marknadssituationer tenderar vi att få falska signaler där en köpsignal ena månaden kan avlösas av en säljsignal nästa månad osv.

Index har som bekant noterats i en konsolidering under de senaste fyra åren där index i april 2015 toppade på ca 1720 och har sedan dess noterat ett antal toppar vid runt 1680-området. Stödområdet i samma konsolidering möter vid ca 1380/1400.

Vad händer om index bryter upp ur konsolideringen? Om köpsignalen effektueras indikerar den tekniska analysen att index kan röra sig upp mot 2000-området dvs ungefär 15 procent upp efter köpsignalen. Om detta sker så kommer det att vara en så pass viktig och stark rörelse att ekonomin sannolikt kommer att påverkas, dvs vi kommer sannolikt att få se starkare makrodata igen.

På nedsidan bevakar vi 1380/1400 och om den signalen effektueras ökar risken för en nedgång mot den botten som träffades under H1 2016, dvs 1250-området. Om detta skulle inträffa kommer det att leda till en ökad osäkerhet och rädsla i samhället och sannolikt leda till en svagare ekonomi.  

Kort sikt


Under torsdagens handel effektuerades en köpsignal ur en så kallad "Blue light-special (BLS) i och med att index passerade 1611,2. Ett första mindre motstånd möter nu vid ca 1635 följt av nästa tunga tekniska tak som möter i spannet mellan 1680 och 1720, dvs vid taket i den fyra år långa konsolideringen (se ovan). På nedsidan möter ett första stöd vid onsdagens lägsta (1596) och därefter vid dryga 1570.


  • Viktig information

    Denna publikation är framtagen av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment bank AB (Carnegie). Carnegie står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning utan allmän information och ska således inte betraktas som en uppmaning, rekommendation eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan investeringsbeslut fattas. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

    Läs hela disclaimern här

Johnny Torssell

– Teknisk analytiker

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.