Teknisk analys

Torssell: Köpsignal i Electrolux B

Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, delar här med sig av en aktie som ser intressant ut just nu utifrån ett tekniskt perspektiv.

Under handeln vecka 23 bildade Electrolux B en så kallad bullish engulfing-stapel vilket är en formation som ofta leder till en vändning upp. Formationen bildades vid det nedre Bollinger-bandet som fungerar som ett dynamiskt stödområde. Ur ett tekniskt perspektiv ser vi detta som en stark köpsignal.  Stöd möter vid 204 kr och motstånd i spannet mellan 250-260 kr.

Bollinger Bands är en indikator inom teknisk analys och utvecklades av John Bollinger på 80-talet. Bollinger Bands består av ett glidande medelvärde (20 dagar) och ett över och ett undre band. Banden beräknas med hjälp av standardavvikelse (här 2 standardavvikelser) och baseras därmed på volatilitet.

Carnegie Private Banking baserar sina aktierekommendationer på fundamental analys. Vår tekniska analys fungerar ibland som ett stöd vid våra bedömningar. Ovanstående skall därför inte uppfattas som en köp- eller säljrekommendation.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.