Skatt på privat sparande

Hur du väljer att äga värdepapper kan få stor betydelse för ditt skatteutfall. Vilken struktur är mest gynnsam för dig? Skattejuristerna på Carnegie Private Banking hjälper dig söka svaret utifrån dina individuella förutsättningar.  

Mycket förenklat ger svensk lagstiftning privatpersoner möjligheten att välja mellan att beskatta värdepapper, exempelvis aktier och fonder,  vid utdelningar och försäljning eller årligen genom en schablonskatt.

Beskattning vid försäljningstillfället

Har man sina aktier, fonder och andra värdepapper på en depå hos banken betalar man kapitalinkomstskatt på exempelvis utdelningar och ränteintäkter samt vinst vid försäljning. Skatten är i normalfallet 30 procent. Det finns dock viktiga undantag då skatten är lägre eller högre.

Löpande beskattning

Man kan också äga värdepapper genom ett investeringssparkonto (ISK). Med detta alternativ betalar man inte skatt när man säljer värdepapper, men däremot en årlig schablonskatt på värdet av sitt sparande. För 2016 är skatten på investeringssparkontot 0,42 procent.

Kapitalförsäkringen är en tredje sparvariant, och innebär att de finansiella tillgångarna placeras i en försäkring hos ett försäkringsbolag, ofta med en bunden spartid. Tillgångarna i en kapitalförsäkring beskattas årligen, och motsvarar beskattningen på ett investerarsparkonto (ISK).

Vad är mest gynnsamt?

Vilken sparform är mest gynnsam för dig? Svaret beror bland annat på dina avkastningsmål, vilka tillgångsslag du väljer att investera i, din placeringshorisont och storleken på ditt förvaltade kapital. Dessutom finns andra faktorer än de rent skatterättsliga att ta hänsyn till. Är det exempelvis viktigt för dig att ha en enkel deklaration eller att kunna rösta på bolagsstämma?

Kontakta oss gärna så reder vi ut dina individuella förutsättningar.

BOKA ETT MÖTE  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.