Deklaration och självrättelser

Som kund på Carnegie Private Banking kan du få hjälp att upprätta årlig inkomstdeklaraton. Vi har också betydande erfarenhet av självrättelser och omprövning av deklarationer. 

Deklarationstjänst

I Carnegie Private Banking deklarationstjänst ingår planering inför årsskiftet, upprättande av deklarationen med tillhörande bilagor, genomgång och uppföljning. Dessutom besvarar vi eventuella förfrågningar från Skatteverket och hanterar övriga löpande ärenden gentemot Skatteverket.

Självrättelser

Du som är skattskyldig i Sverige ska oftast deklarera och skatta i Sverige – även för tillgångar som ger inkomster utomlands. Om du inte har deklarerat sådana inkomster, och därmed lämnat felaktiga uppgifter, riskerar du skattetillägg och anmälan om ekonomisk brottslighet. Vi rekommenderar dig att göra en frivillig självrättelse.

Carnegie Private Banking har hjälpt ett stort antal svenskar med självrättelser. Vår upplevelse är att Skatteverket intagit en pragmatisk inställning till dessa. En särskilt enhet vid Skatteverket i Stockholm ansvarar för ärendena och dit kan man vända sig för diskussion om specifika förhållanden och frågeställningar som uppkommer under självrättelseförfarandet. Även här har juristerna på Carnegie Private Banking stor erfarenhet.

Ökat informationsutbyte

Under den senaste tioårsperioden har Sverige förhandlat fram informationsutbytesavtal med så gott som samtliga tidigare skatteparadis. Dessa informationsutbytesavtal ger Skatteverket möjlighet att begära uppgifter om tillgångar som har flyttats utomlands, men som ska beskattas i Sverige. Därutöver har Sverige omförhandlat skatteavtalen med traditionella bankstater, som Schweiz, Luxemburg, Österrike och Barbados med flera, så att skatteavtalen nu omfattar informationsutbyte även avseende till exempel bankuppgifter, som tidigare inte har lämnats ut med hänvisning till banksekretess.

Med start 2017 flyttar Skatteverket fram sina positioner ytterligare då ett automatiskt informationsutbyte inledas mellan de flesta av världens länder. Detta informationsutbyte avser kontrolluppgifter för bland annat räntor på bankkonton och kapitalvinster från till exempel aktiehandel. Skatteverket kommer alltså automatiskt få uppgifter om sådana inkomster som svenskar har i andra länder. Detta är ett resultat av en global standard som utarbetats inom OECD för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. 

 


Carnegie Private Banking förvaltar förmögenheter och erbjuder en förvaltning som har ett riktigt mål, bortom avkastningen. En mer engagerad förvaltning som gjort oss till Årets Private Bank tre gånger i rad.

BOKA ETT MÖTE  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.