Carnegies förvaltning

Carnegies förvaltning erbjuder portföljer anpassade för att kombineras och spegla dina förvaltningsmål. Flera olika alternativ står till buds som alla passar en kapitalförvaltning där fokus ligger på målet bortom avkastningen. 

Vi har både spetsiga och väldiversifierade portföljer som innehåller allt från global ränteförvaltning till aktiv nordisk aktieförvaltning. Vår moderna portföljförvaltning inkluderar bland annat ETF:er (börshandlade fonder), aktiva och passiva fonder och valutasäkringsmetoder.

Kapitalet hanteras av Carnegies specialister

Det omfattande förvaltningserbjudandet vi erbjuder är både diskretionärt och rådgivande. Med diskretionär förvaltning menas att du tillsammans med din rådgivare sätter samman ett ramverk för hur förvaltningen ska bedrivas för just dig. Förvaltningen hanteras därefter löpande av Carnegie.

Utgångspunkten är en finansiell handlingsplan där vi tillsammans går igenom din unika situation och definierar dina målsättningar för framtiden. Vi bygger ihop en ändamålsenlig helhet. Förvaltningsavtalet styr värdepappersportföljens sammansättning och den fortsatta skötseln av förmögenheten.

Du sätter ramarna

Allt utgår från dina individuella behov, målsättningar och riskvilja. Syftet är att förvaltningen ska uppnå och infria dina mål på de olika tidshorisonter vi har satt upp.

  • Strategin för din värdepappersportfölj kan du löpande följa via våra olika strategidokument. 
  • Hur din portfölj utvecklas kan du enkelt följa genom kontakten med din rådgivare, genom löpande rapportering och på internettjänsten Carnegie Online.

Carnegie som diskussionspartner

Egen, eller rådgivande, förvaltning passar dig som själv vill fatta besluten om dina placeringar. Du är aktiv i omplaceringsbesluten, ofta i samråd med din rådgivare.

Vi arbetar med korta beslutsvägar och enkla processer, både i arbetet med dig som kund och i vår förvaltning. Informationen och råden förmedlas därför snabbt till dig. Vår nära relation underlättar arbetet.

Förvaltningen i korthet

  • Analys av dina mål och behov
  • Diskussion som leder till en strategisk normalportfölj anpassad till dina mål
  • Aktiv förvaltning som utgår från vår framtida tro om marknadsläget
  • Kostnadseffektivt genom terminer och börshandlade indexfonder
  • Tillgång till Carnegies samlade erkända analys och verksamhet för strukturaffärer
  • Transparenta avgifter och rapporter
  • Kvalitativa prenumerationsprodukter håller dig uppdaterad

BOKA ETT MÖTE  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.