Belåna ditt kapital

Du kan belåna dina tillgångar hos oss av olika skäl. Det kan vara en snabb lösning på ett likviditetsbehov eller ett sätt att skapa en hävstångseffekt i din förvaltning.

Ibland är dina tillgångar inte tillgängliga för konsumtion eller investering. Då erbjuder Carnegie en flexibel lösning för ditt likviditets- eller finansieringsbehov. Vi erbjuder belåning av värdepapper för olika syften, till exempel att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov eller skapa en hävstång i din förvaltning.

Finansiering berör din ekonomis skuldsida och förtjänar eftertanke och en medveten strategi. En bra struktur ger dig större handlingsutrymme på tillgångssidan och en optimal kostnadssituation.

Det är en god idé att ha löpande kontakt med våra finansieringsspecialister för att se över din skuldsida och ge dig råd. I de fall där vi kan vara behjälpliga och förbättra din situation genomför vi överenskommen strategi.

Olika behov

Behov av finansiering kan uppkomma i ett flertal olika situationer

  • Du vill utnyttja din balansräkning för att få hävstångseffekt i din värdepappersportfölj
  • Du har ett tillfälligt likviditetsbehov och behöver en kort finansiering
  • Du har ett finansieringsbehov i samband med en generationsväxling eller en affärsuppgörelse/börsintroduktion
  • Du behöver finansiera ett förvärv utanför värdepappersmarknaden
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.