Svenska Aktier

– en av Carnegies institutionellt förvaltade portföljer.

Därför ska du välja Carnegies portfölj Svenska Aktier

  • Ger tillgång till Carnegies topprankade aktieanalys som hittills varit reserverad för institutionellaplacerare.
  • Unik köp- och säljstrategi med starkt stöd i internationell forskning.
  • Aktiv förvaltning av såväl stora som små och medelstora bolag.
  • Riskklass 6 av 7 med en rekommenderad placeringshorisont på 5-10 år.

Carnegie har en lång tradition inom aktieanalys och vårt analysteam är topprankat av både utländskaoch svenska institutioner. I Sverige följer drygt 20 analytiker 150 bolag. Med Carnegie Svenska Aktierkan du som kund på ett enkelt sätt dra nytta av denna prisbelönta kompetens, vilken hittills bara varit tillgänglig för institutionella placerare.

Portföljen består av 20–40 svenska aktier. Förvaltningen bygger på kvalitativ analys från Carnegies aktieanalytiker kombinerat med en kvantitativ modell med starkt stöd i internationell forskning. Den kvantitativa modellen innebär att förvaltarteamet i realtid följer och agerar på aktieanalytikernas riktkursändringar. När analytikern signifikant höjer en akties riktkurs, det vill säga det värde som analytikern anser att aktien bör ha, köps aktien intill portföljen. På motsvarande sätt säljer förvaltaren aktien när riktkursen sänks. Denna modell, som bygger på gedigen analys i kombination med omedelbart agerande på riktkurser, gör att vi snabbt kan utnyttja uppgångar samtidigt som vi försöker undvika nedgångar.Med den här portföljen får du en aktiv förvaltning som kombinerar Carnegies starka analysförmåga av stora bolag med en bredbevakning av mindre bolag, vilket skiljer oss från andra aktörer.Det finns inga andra aktörer på privatmarknaden som arbetar pådetta sätt, vilket gör denna portfölj unik.

 

"Möjlighet att skräddarsy din förvaltning utifrån just de proportioner,den riskprofil och den placeringshorisont som passar dig."

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.