Urval av produkter och portföljer

Nedan är ett urval av produkter och portföljer som vi erbjuder när vi bygger upp en investeringsportfölj för dig. Vill du veta mer om hur vi byggt upp de olika produkterna eller om du är nyfiken på hur en anpassad investeringsportfölj skulle kunna se ut för dig? 

Boka möte med en rådigvare 


 • Allokeringsförvaltning är en väldiversifierad global blandportfölj. Portföljen är uppdelad i sju olika tillgångs-slag; svenska/nordiska aktier, utländska aktier, företagskrediter, räntebärande värdepapper, alternativa investeringar, råvaror och tematiska

  Allokeringsförvaltning

 • Portföljen investerar i fonder som primärt investerar i företagsobligationer.

  Företagsobligationsportföljen

 • Med vår svenska fondportfölj erbjuder vi en av marknadens bästa Sverigefonder.

  Svensk fondportfölj

 • All Cap Sverige är en aktivt förvaltad aktieportfölj som huvudsakligen placerar i aktier på den svenska börsen, i såväl stora, medelstora och små bolag.

  All Cap

 • Global Macro är en koncentrerad portfölj bestående av våra bästa idéer vad gäller globala tematiska investeringar. Dessa investeringar sker huvudsakligen via Exchanged Traded Products (ETP), där börshandlade fonder (ETF), är den vanligaste formen

  Global Macro

 • Svensk Alfa är en aktivt förvaltad aktieportfölj som placerar i aktier på den svenska börsen, i såväl stora, medelstora som små bolag.

  Svensk Alfa

 • Hedgefondportfölj är en modellportfölj som främst investerar i hedgefonder eller fond av hedgefonder.

  Hedgefondportfölj

 • Tillväxtmarknadsportföljen är en global fondportfölj som investerar i värdepappersfonder eller börshandlade fonder (ETFer). Exponeringen är mot aktier i Asien, Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och Östeuropa inklusive Ryssland.

  Tillväxtmarknadportfölj

 • Active Case är en produkt som drar nytta av Carnegies breda expertis inom aktieanalys och följer aktiemarknaden aktivt. Portföljen ger kvalificerad förvaltning och ett direktägande i nordiska aktier.

  Active Case

 • Med vår portfölj alternativa investeringar strävar vi efter låg korrelation med aktiemarknaden samt måttlig volatilitet och ska generera viss avkastning.

  Alternativa investeringar

 • Den här portföljen har vi tagit fram för att skapa stabil avkastning till en begränsad risk. Därför passar den utmärkt om du vill placera ditt kapital med en kortare investeringshorisont och som ska vara relativt lättillgängligt.

  Räntebärande investeringar

 • Med portföljen utländska aktier får du ett enkelt sätt att erhålla en väldiversifierad exponering mot aktier över hela världen. Målsättningen är att skapa tillväxt till relativt hög risk.

  Utländska aktier

 • Portföljen svenska aktier skapar tillväxt till relativt hög risk. Den är uppbyggd på två grunder: dels den prisbelönta aktieanalys som produceras av Carnegies 20 bolagsanalytiker, dels en teknisk modell som har starkt stöd i internationell forskning.

  Svenska aktier

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.