Diskretionär kapitalförvaltning

  • Vår diskretionära kapitalförvaltning är för dig som har begränsat med tid, intresse eller kunskap för att löpande ta hand om ditt kapital
  • Vi erbjuder värdepappersförvaltning av ett team med omfattande erfarenhet och kunskap
  • En grundtjänst för dig som månar om din värdepappersportföljs utveckling

Tjänsten Kapitalförvaltning, diskretionär innebär att du får en värdepappersförvaltning som är unikt anpassad efter dina mål och din vilja att ta risk. Du utnyttjar Carnegies kunskap till fullo då både våra bolagsanalytiker, makroekonomer och portföljstrateger kommer att arbeta för dig och ditt kapital. De flesta av våra experter har en mycket lång erfarenhet av kapitalförvaltning. Carnegies förvaltningsarbete utgår ifrån en analys av omvärlden som utmynnar i val av värdepapper. Förvaltarna arbetar aktivt med att justera sammansättningen i din portfölj utifrån aktuell marknadssyn. Vi tar även ett medvetet beslut om investeringen ska göras i en kostnadseffektiv passiv produkt, som en ETF (börshandlad fond), eller om det finns någon fondförvaltare som visat så goda resultat att det motiverar en investering i en aktivt förvaltad fond eller annan produkt.

Individuellt anpassat

Vi klarlägger dina mål och din vilja att ta risk vilket skapar grunden för en förvaltning som utgår ifrån dig och dina behov. Carnegies mest avancerade och moderna förvaltning paketeras i två värdepappers-portföljer, dels en portfölj med ränte- och hedgefondsinriktning, dels en portfölj med svenska respektive globala aktier. Portföljerna är utvecklade för att kombineras med varandra och ta tillvara de unika förutsättningar som varje individ har. Dessa båda portföljer innehåller moderna produkter och effektiva, avancerade förvaltningstekniker. I vår förvaltning är urvalet av investeringar globalt och därmed inte begränsat till produkter på den svenska marknaden. Vi väljer också de mest intressanta produkterna helt utan hänsyn till om Carnegie är leverantör eller inte.

Carnegies åsikter via mail och event

Varje vecka skickar vi ut Carnegies marknadsåsikter och några gånger per år uppdateras du av våra strateger kring hur de ser på marknaden och de olika tillgångsslagens kommande utveckling i vår strategirapport. Det är en omfattande publikation på ca 70 sidor och kommer att sammanfattas dels i fysiska events, dels på webben i vilka du är välkommen att delta. Mellan publiceringarna av strategirapporten kommunicerar vårt strategiteam hur de bedömer marknadsläget i en kortfattad månatlig publikation kallad Allokeringsstrategi. Varje månad får du även en rapportering kring utvecklingen i din förvaltning med förvaltarens kommentarer.

Lättillgänglig information

Självklart kan du lätt ta del av utvecklingen i förvaltningen i form av innehavs- och transaktionsrapporter över valfria perioder samt elektroniskt förvar av dina avräkningsnotor. Vi distribuerar Insikt, vårt livsstilsmagasin som ger dig inspiration för både livet och pengarna, hem till din brevlåda.

Kontaktvägar

Vi träffas någon gång per år för att kontrollera att din situation inte har förändrats och att förvaltningen utvecklas enligt förväntan. Mellan våra möten svarar vårt team gärna på dina frågor och ger dig information via telefon eller e-post.

 

Boka ett möte med oss  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.