Omvärldspodden v20

V.20 ►Trump trubbel! ►Hur mår USA:s  ekonomi? ►Svenska ägarskatter!

Henrik vonSydow och Helena Haraldsson, omvärldstrateger på Carnegie Private Banking

Trump – vad är marknaden orolig för?

Trumpkampanjens samröre med Ryssland – vad betyder det?

Vad ska vi titta på framåt?

USA:s ekonomi överraskar?

Vad driver utvecklingen?

BNP – Vad din tolkning?

3:12 – Vilket förslag är på väg fram?

När får vi besked om ägarskatterna?

Vilka alternativ finns för regeringen? 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.