Omvärldspodden v19 - Carnegie Private Banking

V.19 ►Hårddata i USA och EU levererar! ►Orosmolnen över Kina ►Peak populism?

3 nya ämnen under 10 minuter - för dig som vill ha koll på investeringsklimatet

Hur ser makrosiffrona ut för Europa?

Hur ser makrosiffrona ut för USA?

Vad är slutsatsen? 

Vad är det för orosmoln i Kina?

Vad har det för effekt på marknaderna?

Vad är slutsatsen?

Macrons seger – Har vi passaerat peak populism?

Hur är investeringsklimatet?

Vad ska vi titta på framåt?


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.