Strategirapport hösten 2019

Ekonomiska och politiska kraftmätningar skapar osäkerhet. Centralbankerna försöker få konjunkturläget att ljusna. Börsen avvaktar– men energiomställningen accelererar och formar framtidens portföljer. Du som kund kan ta del av rappporten i Carnegie Online. 

 

Ännu inte kund hos Carnegie Private Banking?

Inled en dialog här 


© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.