Whitepaper: Så skyddar du portföljen

Det finns flera sätt att skydda din aktieexponering mot en nedgång, alltifrån enkla till mer komplexa strategier.


Innehåll:

  • Terminer och optioner
  • ETF:er
  • Skräddarsydd hedge
  • Så kan du få hjälp

Så skyddar du din portfölj 
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.