Stiftelser

Framgångsrik kapitalförvaltning är en förutsättning för att stiftelser långsiktigt ska kunna fortleva.  Dessutom krävs kvalitativa juridiska och administrativa tjänster. Carnegie Private Bankings stiftelseteam står redo att hjälpa dig med samtliga delar. 

Läs mer om Carnegie Private Bankings kapitalförvaltning för stiftelser här.

Att bilda en stiftelse är ett sätt att hantera sin förmögenhet, eller delar av den, för att exempelvis donera till allmännyttiga ändamål eller vetenskaplig forskning. På senare år har intresset ökat och vi noterar att allt fler yngre personer, inte sällan framgångsrika entreprenörer, i dag väljer att bilda stiftelser.

Juristerna på Carnegie Private Banking hjälper dig gärna att bilda en ny stiftelse och bistår i frågor kring existerande stiftelser, exempelvis att ändra ändamål som inte längre går att tillämpa, upplösa eller lägga samman stiftelser samt ha kontakt med tillsynsmyndigheten.

Dessutom erbjuder Carnegie Private Banking ekonomisk redovisning och administrativa tjänster som stiftelser kan ha behov av, exempelvis löpande bokföring samt upprättande av bokslut, årsredovisningar, kontrolluppgifter och skattedeklaration. För stiftelser med allmännyttigt ändamål kan vi sköta hantering av anslagsansökningar via ett webbaserat system, samt utbetalning av anslag och stipendier med mera.

Funderar du på att bilda en stiftelse? Vi rekommenderar att du avsätter ett kapital på åtminstone 10 miljoner kronor samt har ett långsiktigt perspektiv och redan i ett tidigt skede funderar över successionen.  Varmt välkommen att höra av dig till oss!

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.