Internationella frågor

I en allt mer globaliserad värld ökar behovet av skatte- och familjerättslig rådgivning av internationell karaktär.  Funderar du exempelvis på att bo utomlands en längre eller kortare period? Eller har din familjesituation kopplingar till utlandet? Juristerna på Carnegie Private Banking hjälper dig att navigera i det internationella juridiska landskapet.

Att bosätta sig i utlandet efter pensionering lockar många svenskar. Särskilt populärt har det på senare år blivit att flytta till Portugal. Förutom ett behagligt klimat finns här möjlighet till en mycket förmånlig skattesituation. För att komma ifråga för dessa regler måste dock en rad förutsättningar vara uppfyllda.

Juristerna på Carnegie Private Banking har lång erfarenhet av att bistå kunder med skatt- och familjerättsliga överväganden i samband med bosättning i utlandet. Försäkringsfrågor och tillgång till god sjukvård är frågeställningar som måste övervägas. Inget fall är det andra likt och juristerna hjälper dig att utreda just dina förutsättningar! Den viktigaste fråga att tänka på är – hur kommer jag trivas i det nya hemlandet?

BOKA ETT MÖTE  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.