Entreprenörsskatter

De flesta svenska bolag är onoterade företag och flertalet faller därmed under de skattemässiga 3:12-reglerna som gäller fåmansföretag – de så kallade entreprenörsskatterna. Regelverket är extremt komplext, och skatten kan variera mellan 20 och 60 procent när det gäller utdelningar och försäljning av entreprenörsföretag.  Juristerna på Carnegie Private Banking har lång erfarenhet av området och hjälper dig gärna.   

Regelverket 3:12

Det finns en tydlig logik bakom 3:12-reglerna. Hade ägaren av ett fåmansbolag haft möjlighet att fritt välja mellan att ta ut lön eller utdelning från bolaget hade valet varit lätt: Lön beskattas nämligen enligt en progressiv skatteskala upp till cirka 60 procent, medan skatt på utdelningar och kapitalvinster beskattas proportionellt med 30 procent. Kapitalinkomster medför inte heller kostnader för sociala avgifter.

För att göra skattesystemet neutralt och förhindra att fåmansbolagsägare tar ut stora utdelningar i stället för lön, och därmed beskattas lindrigare än löntagare, har specialreglerna 3:12 införts. De gäller för delägare i fåmansföretag som är verksamma i betydande omfattning, det vill säga har påtaglig betydels för bolagets vinstgenerering.

”Gränsbelopp”, ”sparad utdelning”, ”kvalificerade andelar”, ”passiva och aktiva delägare”. Begreppen i 3:12-regleverket är många och hantverket kring regelverket kan tyckas komplext. Dessutom reformeras reglerna ständigt och under hösten 2016 kom resultatet av en större utredning kring regelverket. Läs mer här.   

Försäljning av entreprenörsbolag

Hur en entreprenör går tillväga när han/hon säljer sitt bolag kan få stor betydelse för skatteutfallet. Säljer entreprenören bolaget direkt som privatperson kommer en del av köpeskillingen sannolikt beskattas som lön enligt 3:12-regelverket. Lagstiftningen tillåter dock flera och betydligt mer gynnsamma skatteutfall. En försäljning kräver därför planering och kunskaper om 3:12-regelverket.

Juristerna på Carnegie Private Banking har lång erfarenhet av 3:12 och vana att förstå komplicerade företagsstrukturer.  Kontakta oss så hjälper vi dig att hantera skattesituationen utifrån dina förutsättningar.

BOKA ETT MÖTE  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.