Familjerättsliga frågor

Den privata livssituationen påverkar naturligvis hur du ser på förvaltningen av din förmögenhet. Därför erbjuder vi på Carnegie Private Banking våra kunder möjligheten att anlita bankens experter inom familjejuridik. Det handlar inte minst om att hålla de familjerättsliga dokumenten uppdaterade. 

Familjerättsliga dokument, som äktenskapsförord, testamenten, samboavtal och gåvobrev, är ett sätt att förebygga framtida tvistigheter. Vår erfarenhet säger att du har mycket att vinna på att upprätta sådana dokument och därefter med jämna mellanrum säkerställa att de fortfarande är aktuella. Genom ett sådant proaktivt arbete undviker du sannolikt en del framtida problem.

Juristerna på Carnegie Private Banking hjälper dig gärna med dina familjerättsliga dokument – en tjänst som de allra flesta av våra kunder väljer att nyttja från tid till annan. De vanligaste dokumenttyperna är äktenskapsförord, testamente, samboavtal och gåvobrev. Familjerättsjuristerna åtar sig även att i viss utsträckning handlägga boutredningar och upprätta bouppteckningar.

BOKA ETT MÖTE  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.