Juridisk rådgivning

Hos Carnegie Private Banking står våra seniora experter till din tjänst när du ställs inför komplicerade ekonomiska och juridiska utmaningar. Flertalet av våra kunder har en ekonomi som inte sällan ställer höga krav på erfarenhet och kompetens.

Vi har experter inom skatt, juridik, entreprenörsskap och stiftelser som finns tillgängliga för dig som kund hos Carnegie Private Banking. Med våra medarbetares gedigna yrkeserfarenhet kan vi hjälpa till med lösningar anpassade efter just din situation.

Förmögenhetsrättsliga frågor

Vi erbjuder dig den juridiska rådgivning som du har behov av, både inom skatter och familjerätt – självklart med högsta kvalitet. Carnegie Private Bankings skatteexperter har både djup och bred erfarenhet av 3:12-bolag, kapitalstrukturer, in- och utflyttning till/från Sverige, fastighetsförsäljningar och generationsskiften. Vi har också möjlighet att avlasta dig med din deklaration.

Inom familjerätten kan våra seniora jurister hjälpa till med testamenten, äktenskapsförord, gåvor och vid generationsskiften. Vi hjälper till med bildande/upplösning av bolag/stiftelser, ändring av stiftelseförordnanden, stiftelsefusioner, skattrådgivning, och övrig juridisk rådgivning för bolag/stiftelser.

Läs mer om:

BOKA ETT MÖTE  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.