Fördelar med investeringssparkonto

Med Carnegie Investeringssparkonto sparar du enkelt i aktier och fonder. Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du säljer dina värdepapper och du behöver inte deklarera dina affärer. I stället betalar du en årlig schablonskatt.

Du kan handla med börs- och marknadsnoterade värdepapper samt fonder enligt Carnegies utbudslista för godkända placeringar.

Investeringssparkontot schablonbeskattas, vilket innebär att skatten baseras på en förväntad genomsnittlig avkastning (schablonintäkt) i stället för den faktiska avkastningen. Det är därmed enklare att göra omplaceringar eftersom du inte behöver tänka på om det medför några skattekonsekvenser. Schablonintäkten redovisas som en kapitalinkomst i din inkomstdeklaration. Ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas på sedvanligt sätt med 30 procent och ett underskott i inkomstslaget kapital kan medföra skattereduktion.

I korthet:

  • Ingen kapitalvinstskatt
  • Enklare deklaration
  • Insättningsgaranti och investerarskydd

Statlig insättningsgaranti

Enligt beslut av Riksgälden omfattas de kontanta medlen på Investeringssparkontot av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Carnegie med ett belopp upp till 950 000 kronor. Härutöver kan insättaren ansöka om ytterligare ersättning om högst 5 miljoner kronor för insättningar av medel kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Riksgälden betalar normalt ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.