Ta hand om din pension

Vi strävar efter att nå så bra förvaltning för dina pensioner som möjligt. Fortfarande är de flesta pensionsspararare inlåsta i de försäkringar som innehas i dag men det är på väg att förändras. En framtida flytträtt kommer att skapa bättre förutsättningar för dig som kund att vara flexibel och krävande som kund. Det kommer helt enkelt att skapas bättre produkter på marknaden.

Om du är kund hos Carnegie tar vi hand om förvaltningsfrågorna, även för dina pensioner. I de fall du inte har möjlighet att flytta din pension i dag kan vi i vissa fall hjälpa dig att förvalta pensionen där den ligger.

Fondplaceringstjänsten vänder sig till dig som vill ha en professionell förvaltning av dina fonder, men inte själv vill ta aktiv del i placeringsbesluten. Carnegies strategiteam förvaltar portföljerna utifrån bestämda kriterier i syfte att maximera avkastning till varje portföljs givna risknivå. Investeringarna sker företrädelsevis i fonder som förvaltas av externa förvaltare utan koppling till Carnegie. Ett omfattande analysarbete genomförs på olika nivåer i portföljerna, där både regioner, sektorer, räntelöptider och förvaltarteam utvärderas utifrån Carnegies aktuella syn på marknaden.

Portföljerna är diskretionärt förvaltade vilket innebär att Carnegie ansvarar för den dagliga förvaltningen och de löpande beslut som måste tas. Portföljerna förvaltas långsiktigt men bevakas kontinuerligt av erfarna förvaltare. Det ger dig en betydande fördel framför fondaffärer på egen hand och frigör tid till annat. Hur förvaltningen utvecklas följer du enkelt genom löpande rapportering på hemsidan, internettjänsten Carnegie Online och i kontakterna med din rådgivare.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.