Tjänstepension för företagare

Vi hjälper dig att bygga en lösning för din överlikviditet som inte bara är en placering. Du kan få en annan beskattning av dina placeringar än bolagsskatt.

  • Depåplacering i kapitalförsäkring (fria placeringsregler med investeringar i aktier, derivat med mera)
  • Kapitalförsäkring (investeringar i fonder eller diskretionära portföljer)
  • Månadsinvesteringar med premiebefrielse (skyddar dina framtida inbetalningar om du blir sjuk)
  • Investering av engångsbelopp eller månadsbelopp (pantförskriver försäkringen och skriver en utfästelse, skyddar försäkringen vid dödsfall eller konkurs)

Ägare

Som ägare av företag har du helt andra uttagsmöjligheter än anställda. Carnegie Privatbank hjälper dig i planeringen om hur du bör tänka kring pensionslösningar. Vi vet hur du som ägare bör planera pensioner på ett klokt sätt.

Utifrån dina behov hjälper vi dig med försäkringsskydd. Det kan dels handla om att skydda din egen situation eller familj om något händer, men även om att skydda vid eventuellt dödsfall om ni är flera ägare. Vi kan även försäkra din utdelning i samband med sjukdom.

Anställda

Carnegie Privatbank hjälper anställda med tjänstepension och försäkringslösningar – det kan gälla en vd eller hela personalen på ditt bolag. Vi hjälper dig att ta fram den bästa lösningen som finns på marknaden och som passar ditt företags behov.

Uppgiften är att gentemot dig och ditt bolag bygga mervärden. Vi ska synliggöra pensionsförmånerna och försäkringsskyddet för anställda – pension är lön! När vi har byggt ditt tjänstepensionsavtal/försäkringsskydd och hjälpt till att skriva en tydlig pensionspolicy kommer vi överens om hur vi långsiktigt ska arbeta med servicen till din personal. Här är vi unika jämfört med de flesta försäkringsbolag och mäklare, då vi lägger stor vikt vid löpande rådgivning. Engagemanget möjliggörs genom att vi arbetar med färre bolag.

På Carnegie kan vi fritt välja försäkringsbolag utifrån vilket bolag som bäst överensstämmer med dina behov.

  • Vill ni skräddarsy hela lösningen utifrån er vision med vår hjälp?
  • Har ni rätt pensionspolicy i dag?
  • Använder ni rätt försäkringsbolag?
  • Får ni ut maximalt mervärde till er personal för de förmåner ni betalar?
  • Finns behov av extra service för placeringarna?

Ta kontakt med oss så påbörjar vi en diskussion.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.