Policy

När sker behandling av personuppgifter?

Carnegie behandlar dina personuppgifter när du:

  • anmäler dig till att delta i våra events och seminarier,
  • beställer publikationer och rapporter
  • anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.,
  • söker kontakt med oss i övrigt.

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Carnegies strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anmäler dig till våra events och seminarier, beställer publikationer, rapporter eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt databasregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Carnegies tjänsteutbud.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt databasregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.