Fondandelsklasser

Nuvarande andelsklasser


Nya andelsklasser

 Klicka nedan

Nya andelsklasser 

 Klicka nedan
 CWMF-Shield Fund RD1   CWMF-Räntebärande Investeringar ID3   CWMF-Alternativa Investeringar  ID3 
 CWMF-Shield Fund  RA1  CWMF-Räntebärande Investeringar RA3  CWMF-Alternativa Investeringar  RA3
 CWMF-Shield Fund  RA2  CWMF-Räntebärande Investeringar RA4   CWMF-Alternativa Investeringar  RA4
 CWMF-Shield Fund  ID1  CWMF-Räntebärande Investeringar ID2  CWMF-Alternativa Investeringar  ID2
 CWMF-Shield Fund  IA1  CWMF-Räntebärande Investeringar IA2  CWMF-Alternativa Investeringar  IA2
 CWMF-Shield Fund  IA2  CWMF-Räntebärande Investeringar IA2  CWMF-Alternativa Investeringar  IA2
           
 CWMF-Build Fund  RD1  CWMF-Utländska aktier  ID3  CWMF-Svenska aktier  ID3
 CWMF-Build Fund  RA1  CWMF-Utländska aktier  RA3  CWMF-Svenska aktier  RA3 
 CWMF-Build Fund  RA2  CWMF-Utländska aktier  RA5  CWMF-Svenska aktier  RA5
 CWMF-Build Fund  ID1   CWMF-Utländska aktier  ID2  CWMF-Svenska aktier  ID2
 CWMF-Build Fund  ID2  CWMF-Utländska aktier  ID3  CWMF-Svenska aktier  ID3
 CWMF-Build Fund  IA1  CWMF-Utländska aktier  IA2  CWMF-Svenska aktier  IA2
 CWMF-Build Fund  IA2  CWMF-Utländska aktier  IA3  CWMF-Svenska aktier  IA3
           
 CF II-Fund of Funds International          
 CF-II Fund of Funds Int  1A  CWMF-Utländska aktier  RA2    
 CF-II Fund of Funds Int  1B  CWMF-Utländska aktier  ID2    
           
           
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.