Vad tycker du?

Du är prenumerant på Short Term av Johnny Torssell på Carnegie Private Banking.

Nu behöver vi din hjälp att utveckla publikationen ytterligare. Därför vore vi mycket tacksamma om du har möjlighet att besvara nedanstående enkät med nio korta frågor. 

Stort tack på förhand!

Carnegie Private Banking

 
1. Hur ofta läser du Short Term?2. Vilka avsnitt läser du vanligtvis?

 
I vilken grad håller du med om nedanstående påståenden? Skalan är 1-5, där 1 motsvarar "inte alls" och 5 motsvarar "helt och fullt".
3. Short Term ger mig intressanta investeringsidéer.
4. Short Term håller mig uppdaterad om utvecklingen på finansmarknaderna?
5. Innehållet i Short Term är lättillgängligt (språket är gott, fackmässiga begrepp förklaras, uppställningen är logisk etc.)
 
6. Vad tycker du om publikationens omfång?
7. I vilket format skulle du helst ta del av materialet som förmedlas i Short Term? (du kan välja flera alternativ)

 
 
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.