Vad tycker du?

Du är prenumerant på strategirapporten Allokering och portföljstrategi från Carneige Private Banking. Senaste utgåvan "Hållbart läge?" kom nyligen i brevlådan och publicerades i Carnegie Online. 

Nu behöver vi din hjälp för att utveckla publikationen ytterligare! Därför vore vi mycket tacksamma om du kunde besvara nedanstående enkät med tio korta frågor. 

Stort tack på förhand!

Carnegie Private Banking

 
1. Hur mycket tid ägnar du vanligtvis åt Allokering och portföljstrategi?2. Hur tar du del av publikationen?
3.Vilka avsnitt läser du vanligtvis?
 
I vilken grad håller du med om nedanstående påståenden? Skalan är 1-5, där 1 motsvarar "inte alls" och 5 motsvarar "helt och fullt".
4. Innehållet i Allokering och portföljstrategi är lättillgängligt (språket är gott, fackmässiga begrepp förklaras, uppställningen är logisk etc.)
5. Publikationen ger mig intressanta investeringsidéer.
 
6. Vad tycker du om publikationens omfång?
 
7. Vad ger du Allokering och portföljstrategi för helhetsbetyg? Skalan är 1–5, där 1 är "underkänt" och 5 är "utmärkt".
8. Om du läser strategirapporter från andra banker, hur står sig Allokering och portföljstrategi i jämförelse? Skalan är 1–5, där 1 innebär "står sig dåligt" och 5 innebär "står sig mycket bra".

 
 
 
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.