Stiftelser och institutioner

Framgångsrik kapitalförvaltning är en förutsättning för att stiftelser långsiktigt ska kunna fortleva. Dessutom krävs kvalitativa juridiska och administrativa tjänster. Carnegie Private Banking har i decennier haft glädjen att bistå och förvalta kapital åt ett antal stiftelser samt mindre och medelstora institutioner. Nu står vårt stiftelseteam står redo att hjälpa dig!


Boka ett möte med oss  


Vanliga utmaningar

  • Utforma en skräddarsydd förvaltning utifrån de regler och förutsättningar som gäller för din organisation  som långsiktigt levererar goda förvaltningsresultat i förhållande till vald risknivå.
  • Bilda en ny stiftelse vad krävs och hur gör man?
  • Ändra ändamål som inte längre går att tillämpa i befintliga stiftelser, upplösa eller lägga samman stiftelser samt ha kontakt med tillsynsmyndigheten.
  • Ekonomisk redovisning och administrativa tjänster kring stiftelser, exempelvis löpande bokföring samt upprättande av bokslut, årsredovisningar, kontrolluppgifter och skattedeklaration.
  • Hantering av anslagsansökningar


Våra lösningar

Skräddarsydd kapitalförvaltning

Stiftelse- och institutionsförvaltningen inom Carnegie Private Banking tillhandahåller skräddarsydda lösningar med hänsyn till de regler och förutsättningar som gäller för varje organisation. Du får den kapitalförvaltning som svarar mot stiftelsens krav och önskemål. Förvaltningen genomsyras av långsiktighet och uthållighet, noggrant utvalda placeringar, ofta låg omsättningshastighet och fokus på uthållig avkastning. Denna filosofi har väglett oss under många år med mycket goda resultat.

Kvalificerade juridiska tjänster

Att bilda en stiftelse är ett sätt att hantera sin förmögenhet - eller delar av den - för att exempelvis donera till allmännyttiga ändamål eller vetenskaplig forskning. Funderar du på att bilda en stiftelse? Vi rekommenderar att du avsätter ett kapital på åtminstone 10 miljoner kronor, har ett långsiktigt perspektiv och redan i ett tidigt skede funderar över successionen. Juristerna på Carnegie Private Banking hjälper dig gärna! Självklart bistår vi också i frågor kring existerande stiftelser, exempelvis att ändra ändamål som inte längre går att tillämpa, upplösa eller lägga samman stiftelser samt ha kontakt med tillsynsmyndigheten.


Stiftelseadministration

Carnegie Private Banking erbjuder också ekonomisk redovisning och administrativa tjänster som stiftelser kan ha behov av, exempelvis löpande bokföring samt upprättande av bokslut, årsredovisningar, kontrolluppgifter och skattedeklaration. För stiftelser med allmännyttigt ändamål kan vi sköta hantering av anslagsansökningar via ett webbaserat system, samt utbetalning av anslag och stipendier med mera.

 


Varför Carnegie?

 

  • Skräddarsydd kapitalförvaltning för din organisation
  • Tillgång till ledande juridisk och administrativ kompetens kring stiftelser.

Boka ett möte med oss  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.